Marian Stępień


 

Marian Stępień był absolwentem Politechniki Szczecińskiej, posiadał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych. Wiedzę tą wykorzystywał wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego od wczesnych lat 90’tych. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości uzyskał w dniu 18.12.1993 r. (świadectwo nr 521) od Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Blisko 30 lat był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN) i przez ten cały czas dbał o wysoką etykę wykonywania zawodu.
W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję Prezesa a od roku 2012 funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Przez wile lat był Przewodniczącym Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej w PSRWN, jak również dbał o prawidłowość funkcjonowania Stowarzyszenia jako Członek Komisji Rewizyjnej. Za pracę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości został odznaczony srebrną odznaką. Był także biegłym Urzędów Skarbowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. W Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pełnił funkcję pełnomocnika ds. praktyk zawodowych.
Marian Stępień był także członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, członkiem Rady Regionu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie.

Marianie, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

dodano: Piątek, 06/08/2021 09:47

ostatnia aktualizacja: Piątek, 06/08/2021 09:55

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny