Jan Ciszewicz


 

Jan Ciszewicz
08 listopada 1936 r. - 06 stycznia 2021 r.

„Odszedłeś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal…”


     Założyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu - kadencji 1993-1996, a następnie wieloletni członek Zarządu w kilku kadencjach.
     Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1965 roku podjął pracę, jako stażysta w OPGK Wrocław, a następnie wykonywał pracę, jako kierownik robót, pracowni, wydziału, zakładu oraz jako Główny Specjalista ds. Kontroli technicznej w Przedsiębiorstwie. W 1986 roku zostaje powołany przez Wojewodę Wrocławskiego na Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji dla Województwa i m. Wrocławia. W latach 1987-1989 pracował w Spółdzielni Pracy „Geoinwest” – jako szef produkcji, a następnie „kierownik Spółdzielni – Prezes Zarządu. Od 1990 do 1999 roku został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – pełniąc jednocześnie funkcję Głównego Geodety Województwa. W tym okresie był członkiem zespołu Wojewody Wrocławskiego ds. prywatyzacji przedsiębiorstw oraz członkiem podkomisji sejmowej uzgadniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami.
     Był organizatorem i założycielem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocła-
wiu oraz pierwszym jego Prezesem, współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Rady Krajowej Federacji w latach 1993-1996. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej od roku 1995, a Komisji Legislacyjnej PFSRM od 2004 r.
     Włożył ogromny wkład pracy w tworzenie, rozwój i propagowanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, będąc, między innymi, współinicjatorem powołania we Wrocławiu Studium Podyplomowego „Wycena Nieruchomości” na Akademii Rolniczej oraz inicjatorem licznych szkoleń, sympozjów i konferencji z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu IV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, na której najważniejszym wydarzeniem dla Federacji było podpisanie porozumienia o współpracy i współdziałaniu z Ministerstwem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, które dotyczyło organizacji postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przez sfederowane stowarzyszenia. Był Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu X-lecia SRM we Wrocławiu. W 2001 roku uhonorowany został złotą odznaką zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Trudno znaleźć słowa, które pomieściłyby rolę i dokonania Jana. Za wspólne lata, pasję, oddanie i  trud, jaki wkładał w swoją pracę na rzecz zawodu rzeczoznawcy majątkowego. – Dziękujemy!

dodano: Niedziela, 10/01/2021 13:15

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 01/07/2021 13:29

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny