Ryszard Piątek


 

Wykształcenie:
- wyższe, Politechnika Rzeszowska– Wydział Mechaniczny,
Uprawnienia zawodowe:
- Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2608 z dnia 27.06.1997 r. wyd. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
Doświadczenie zawodowe:
-  Szacowanie nieruchomości od czerwca 1997r.
-  Biegły sądowy w zakresie szacowania   nieruchomości- powoływany do sprawy,
-  Członek Komisji Opiniujące przy PSRM w Rzeszowie do 2005 r.
-  Członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM w Warszawie w latach 1999- 2007,
-  członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej powołany przez Ministra właściwego ds. zawodu, od 3 stycznia 2005 r. do dzisiaj,
- Członek Sądu Koleżeńskiego w latach 1998-2001,
-  Członek Komisji Etyki Zawodowej przy PFSRM w latach 1999-2014 i od grudnia 2019r.- nadal
-  od 2002 we władzach Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie, do 30.06.2020 Prezes PSRM,
- udział w okresie wykonywania zawodu rzeczoznawcy w około 80 szkoleniach
i konferencjach branżowych, w tym szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego i sądownictwa.
-  odznaczony srebrną i złotą odznaką przez PFSRM w Warszawie.

dodano: Czwartek, 21/11/2019 17:05

ostatnia aktualizacja: Piątek, 28/05/2021 17:07

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny