Elżbieta Leciejewska


 

W dniu 22 kwietnia 2021r. zmarła  Elżbieta Leciejewska.

Elżbieta Leciejewska była absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wydziału Budownictwa .
Przed uzyskaniem uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy między innymi w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka”, w Narodowym Banku Polskim, Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji.
W 1995r. była jednym z założycieli Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Była również Rzeczoznawcą Kosztorysowym. Przez wiele lat prowadziła punkt konsultacyjny Warszawskiego Centrum WACETOB sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Rzeczoznawcą majątkowym została w 1996 roku zakładając własną działalność gospodarczą pod nazwą „Wyceny i Doradztwo Elżbieta Leciejewska” i od tego czasu brała czynny udział w życiu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych – najpierw jako członek, a od 2002 roku jako Przewodnicząca Lubuskiego SRM i jednocześnie członek Rady Krajowej.
Pełniła tę funkcję do 2016 roku. Przez ten czas dbała o rozwój środowiska, organizowała szkolenia, spotkania i wycieczki integracyjne. Głównie dzięki jej staraniom powstała grupa skupiająca rzeczoznawców pozyskujących dane w systemie WALOR. Organizowała praktyki - warsztaty dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, będąc jednocześnie jednym
z wykładowców. Przez wiele lat pracowała w  Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, była także członkiem Komisji Odznaczeń PFRSM.
Od 2004r. należała do Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.
Pomimo zmagania się z chorobą pozostawała aktywna zawodowo i uczestniczyła we wszystkich Konferencjach Krajowych. Za aktywną pracę na rzecz środowiska została nagrodzona  złotym i srebrnym odznaczeniem PFSRM.

dodano: Czwartek, 21/11/2019 09:41

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 24/05/2021 09:43

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny