Inauguracja Europejskich Standardów Wyceny 2020


Wywiad z Krzysztofem Grzesikiem, przewodniczącym TEGOVA, i Michaelem Reinbergiem, przewodniczącym Komisji ds. Europejskich Standardów Wyceny

Prowadzący: Standardy publikowane są po ośmiu miesiącach spowodowanego pandemią załamania w gospodarce. Czy ta sytuacja wpłynęła na treść tych standardów?

KG: Nie miała zbyt dużego wpływu na tworzenie Standardów, ale na koncentrację i zainteresowanie czytelnika już tak, ponieważ nasz zawód i standardy jego wykonywania nigdy nie są istotniejsze niż wówczas, gdy w gospodarce i na rynku nieruchomości obserwuje się załamanie. Fałszywe przekonania o wartości odeszły w zapomnienie. Zniknęła wiara w algorytmy zgrzytające od nieaktualnych danych. Zachwiała się pewność wielu osób, że mogą sterować rynkiem na własne potrzeby. W czasach kryzysu wzrasta rola rzeczoznawców, którzy mogą się wówczas oprzeć na własnym doświadczeniu, intuicji i dobrej znajomości lokalnego rynku.


Prowadzący: Istnieje silne poczucie, że kryzys ma dwa wymiary: epidemiczny i klimatyczny. Niektórzy wiążą je ze sobą. Czy ocieplenie klimatu wpłynęło w znaczący sposób na wasze standardy?

KG: Tak, ponieważ Europejskie Standardy Wyceny są opracowywane w powiązaniu z porządkiem prawnym UE, a 2020 r. był rokiem, w którym Unia ustanowiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i cel ograniczenia o 55% emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Fakt, że budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych w UE doprowadził do przyjmowania wspieranych przez UE krajowych długofalowych strategii modernizacji, z których kilka obejmuje prawny obowiązek modernizacji budynku w celu poprawy efektywności energetycznej do określonej daty lub dla pewnego punktu granicznego (np. wynajmu, sprzedaży), co pociąga nieuniknione koszty wpływające na wartość.

W związku z tym w Europejskich Standardach Wyceny 2020 nadano ocenie efektywności energetycznej status normy i zalecono rzeczoznawcom uwzględnianie tych jasnych kosztów regulacyjnych przy określaniu wartości rynkowej. To dopiero początek złożonego procesu wyceny, ale jest to punkt zwrotny w tym – z konieczności – konserwatywnym zawodzie. Naszym obowiązkiem jest unikanie polityki przy określaniu wartości, ale jeżeli w ciągu trzech lat rating energetyczny danego budynku de facto wyeliminuje go z rynku, pojawia się problem wpływający na jego wycenę.


Prowadzący: Wiele osób, nawet w sektorze nieruchomości, nie zawsze rozumie cel wyceny lub nie rozumie, w jaki sposób rzeczoznawcy dochodzą do określonych wniosków. W jaki sposób nowe standardy odpowiadają na ten problem?

MR: Wiąże się to z czterema latami wypełnionymi pracą, której nadrzędnym celem było stworzenie standardów istotnych i zrozumiałych dla rzeczoznawców, klientów i organów publicznych. Wszystkie rozdziały zostały poddane przeglądowi pod tym kątem, a dodane sekcje analizowano pod tym względem, aby zapewnić:

•    większą jasność kluczowego pojęcia, jakim jest wartość rynkowa, rekompensującą wady występujące w różnych wersjach językowych prawa Unii;

•    wspólny Europejski raport z wyceny nieruchomości mieszkaniowych;

•    nowe wytyczne i dokumenty informacyjne o tematyce stanowiącej rzeczywisty przedmiot zainteresowania praktykujących rzeczoznawców;

•    doprecyzowanie roli zaawansowanych modeli statystycznych zgodnie z nowymi wytycznymi EUNB;

•    kompleksowe podejście do metodyki wyceny, w tym szczegółowe przedstawienie najważniejszych pojęć, takich jak podejście dochodowe i zamortyzowany koszt odtworzenia;

•    wyjątkowe i przełomowe przedstawienie prawodawstwa Unii i wyceny nieruchomości, umożliwiające praktykującym rzeczoznawcom zrozumienie, w jakim stopniu otoczenie regulacyjne dotyczące nieruchomości opiera się na prawie Unii, co stanowi równie cenną wiedzę dla europejskich i krajowych organów nadzoru, podmiotów kształtujących politykę i środowiska akademickiego.

Był to wspólny wysiłek bazujący na jasnym pojęciu potrzeb społeczeństwa i przyszłości tego zawodu.

dodano: Wtorek, 10/11/2020 12:41

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 10/11/2020 12:45

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny