Drożej w Rejestrze Cen Nieruchomości


17.07.2020r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r. znacznie więcej zapłacimy za dane o cenach nieruchomości. W załączniku do ustawy regulującym wysokość opłat, uchyla się ust. 3 pkt 1 dotyczący współczynnika korygującego „K”, który w przypadku udostępniania danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości wynosi 0,5. Skutkiem tego opłaty wzrosną dwukrotnie.

Bez zmian pozostaje natomiast koszt wglądu do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (30 zł za wgląd do zbioru dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej).

Wzrost opłat za dane cenowe dla rzeczoznawców majątkowych został oprotestowany przez PFSRM w trakcie opiniowania projektu zmian w ustawie. Niestety nasze liczne argumenty nie zostały uwzględnione.
Do dnia 30 lipca br. włącznie obowiązują jeszcze dotychczasowe, niższe stawki opłat. Warto ten czas wykorzystać na uzupełnienie naszych baz cenowych.

Nowelizacja zmienia również rejestr cen i wartości nieruchomości w rejestr cen nieruchomości.

dodano: Piątek, 17/07/2020 12:07

ostatnia aktualizacja: Piątek, 17/07/2020 12:10

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny