Sąd podtrzymuje zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych na Geoportalu


10.07.2020r.

W dniu 6 kwietnia br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zobowiązał Głównego Geodetę Kraju (GGK) „do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie”. Postanowienie to związane było z prowadzonym postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w tym zakresie. Postanowienie Prezesa UODO zostało zaskarżone przez GGK. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 czerwca br., odmówił wstrzymania wykonania postanowienie UODO z kwietnia br.Szczegóły w tej sprawie dostępne na:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1593
https://uodo.gov.pl/pl/138/1483
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/08.04.2020-glowny-geodeta-kraju-zaskarzy-decyzje-prezesa-uodo-zakazujaca-udostepniania-numerow-ksiag-wieczystych-w-rzadowym-serwisie-www.geoportal.gov.pl

dodano: Piątek, 10/07/2020 13:25

ostatnia aktualizacja: Piątek, 10/07/2020 13:31

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny