Sprawozdania finansowe – zmiany terminów zatwierdzenia i złożenia


03.04.2020


Informujemy o przesunięciu terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych, co w przypadku stowarzyszeń wiąże się między innymi z koniecznością zwoływania walnych zebrań członków. Dotychczas walne zebrania w tej sprawie należało zwołać do dnia 30 czerwca.

Zmiana terminów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r. poz. 570). Obecnie termin ten został wydłużony o 3 miesiące tj. do 30 września.

Po zmianach:
Sporządzenie sprawozdania do 30 czerwca 2020 roku
Zatwierdzenie sprawozdania do 30 września 2020 roku

Treść rozporządzenia Ministra Finansów pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570

dodano: Piątek, 03/04/2020 08:45

ostatnia aktualizacja: Piątek, 03/04/2020 09:50

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny