Nowe ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii


01.04.2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (poz. 566) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (załącznik).

Dla wykonywania naszego zawodu, istotne są w szczególności poniższe przepisy:
-§ 5, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,

-§ 14, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się m.in. imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym,
-§ 18, zgodnie z którym w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania, w przypadku przemieszczania się:
-pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie,
-środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

dodano: Środa, 01/04/2020 09:40

ostatnia aktualizacja: Środa, 01/04/2020 09:47


Pliki do pobrania

Rozporzadzenie.pdf 336 KB POBIERZ

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny