Rekomendacje dla przedsiębiorców w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem


23.03.2020r.

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa, Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało następujące zalecenia dla przedsiębiorców.

1.    Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2.    Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
3.    Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4.    Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
5.    Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
6.    Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
7.    Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
8.    Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
9.    Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10.    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
11.    Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
12.    Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
•    powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
•    wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa


dodano: Poniedziałek, 23/03/2020 15:12

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 23/03/2020 15:19


Galeria

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny