XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach - podziękowania


25.09.2019

W dniach 20-21 września odbyła się w Kielcach XXVIII  Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych poświęcona wycenie nieruchomości specjalnych.
Wydarzenie to uznać należy za sukces. Świadczą o tym przede wszystkim: duża liczba uczestników, ciekawe referaty i panele dyskusyjne o zróżnicowanej tematyce, wspaniała organizacja.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych składa podziękowania:

•    Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach i osobiście Pani Prezes Celinie Hoffman – za olbrzymi wysiłek włożony w organizację przedsięwzięcia,

•    Panu Prof. Ryszardowi Cymermanowi – Przewodniczącemu Rady Programowej Konferencji i wszystkim jej pozostałym członkom,  Polskiemu Stowarzyszeniu Wyceny Złóż „POLVAL” oraz wszystkim autorom referatów – za zapewnienie interesującej tematyki i wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji,

•    Wszystkim uczestnikom Konferencji, których obecność (w dużej liczbie) potwierdza celowość organizacji tego typu przedsięwzięć oraz pozwala pozytywnie myśleć o kolejnych edycjach Konferencji w przyszłości,

•    Patronom honorowym Konferencji – Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, Wojewodzie Świętokrzyskiej, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego,

•    Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., który od wielu lat wspiera organizację naszych corocznych spotkań oraz pozostałym sponsorom tegorocznej Konferencji.

Szersza relacja z Konferencji zamieszczona zostanie w najbliższym czasie.

Tomasz Ciodyk
Prezydent PFSRM         
              

dodano: Środa, 25/09/2019 12:28

ostatnia aktualizacja: Środa, 25/09/2019 12:31

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny