IV Kongres Nauk Sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”


24.09.2019


W dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, odbędzie się IV Kongres Nauk Sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”.

Tematyka Kongresu obejmuje następujące zagadnienia:

•    Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
•    Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
•    Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności  wykonywania ekspertyz w Polsce
•    Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców
•    Błąd a fałsz w ekspertyzie
•    Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

Do wzięcia udziału w Kongresie zaproszeni są wszyscy biegli wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na: https://www.4kongres.pl/.


dodano: Wtorek, 24/09/2019 13:23

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 24/09/2019 13:26

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny