Nabycie do 1 ha bez zgody KOWR


16.05.2019

W dniu 26 kwietnia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przewiduje ona częściowe ułatwienie obrotu, polegające na zniesieniu wymogu uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie gruntów o powierzchni do 1 ha przez nabywców nie będących rolnikami indywidualnymi lub innymi uprawnionymi podmiotami wskazanymi w ustawie.

Powyższy limit dotyczy zarówno terenów wiejskich, jak i miejskich. Na terenach miast nabywców nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha nie będą dotyczyć ograniczenia w dysponowaniu nabytym gruntem (zakaz sprzedaży i wydzierżawienia, obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa). Odnośnie okresu obowiązywania tych ograniczeń – dla wszystkich nabywców skrócono go z 10 do 5 lat. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie odrzucono propozycję rządową, by obrót na terenie miast został całkowicie wyłączony spod uregulowań ustawy.
 
„Uwolnienie” obrotu gruntami do 1 ha nie jest jednak pełne. W przedziale od 0,3 ha (granica obowiązywania wszystkich przepisów ustawy) do 1 ha (powierzchnia, poniżej której nie trzeba uzyskiwać zgód KOWR na nabycie), nadal przysługiwać będzie KOWR prawo pierwokupu. Nie dotyczy ono m.in. nabywania gruntów przez rolników powiększających gospodarstwa rodzinne.

Spośród innych, istotnych zmian dla rynku nieruchomości, wskazać należy wyłączenie spod działania ustawy transferów własności związanych ze zniesieniem współwłasności, podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, działem spadku, a także postępowaniem egzekucyjnym i upadłościowym.

Ustawa została rozpatrzona przez Senat bez poprawek w dniu 9 maja br. i oczekuje na podpis Prezydenta.

Tomasz Ciodyk

dodano: Czwartek, 16/05/2019 14:06

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 16/05/2019 14:10

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny