WYCENA NIERUCHOMOŚCI SPECJALNYCH


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach zapraszają na XXVIII Krajową Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych, która odbędzie się w Kielcach w dniach
20 – 21 września 2019 roku.

Temat Konferencji:

„WYCENA NIERUCHOMOŚCI SPECJALNYCH”

Wiodącym tematem Konferencji będzie wycena nieruchomości na złożach i ze złożami kopalin, ale poruszane będą również problemy wycen innych nieruchomości specjalnych, związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych, szeroko pojętą ochroną środowiska oraz nieruchomości na potrzeby produkcji energii odnawialnej.

Miejsce obrad – Binkowski Hotel ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce, tel. +48 41 340 35 00 www.binkowskihotel.pl

Koszt uczestnictwa w konferencji:
  • 700,00zł dla rzeczoznawców majątkowych  - przy wpłacie  do dnia 30 czerwca 2019r.
  • 750,00zł dla rzeczoznawców majątkowych - przy wpłacie  po dniu 30 czerwca 2019r. 
  •  800,00zł dla osób nie będących rzeczoznawcami  majątkowymi
Koszt uczestnictwa obejmuje:
  • materiały konferencyjne,uczestnictwo w wykładach oraz wszystkie inne koszty pobytu na Konferencji (bez noclegów).
Termin zgłoszenia udziału i dokonania wpłaty :
zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia:  30 sierpnia 2019r.  (Karta zgłoszenia w załączeniu);  e-mail: biuro.srm@neostrada.pl lub listownie na adres ŚSRM;  25-363 Kielce,
ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41-342 84 97).
Wpis na listę uczestników Konferencji nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Rezygnacja z konferencji wymaga formy pisemnej i będziemy mogli ją przyjąć na podstawie  przesłanej pisemnej rezygnacji najpóźniej do dnia 10 września 2019r br. ( co wiąże się z wymaganiami hotelu) na adres mailowy: biuro.srm@neostrada.pl.
Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w Konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Nocleg (z dnia 20/21 września 2019r) w pokojach jedno lub dwu osobowych ze śniadaniem zapewniony jest w hotelu Binkowski(****) - rezerwacja na hasło „konferencja”, ceny wynegocjowane:
  • pokój jednoosobowy – 220  zł.
  • pokój dwuosobowy   – 280  zł.
Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018r. poz.811 w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, za udział w konferencji przysługuje 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym.
dodano: Czwartek, 09/05/2019 15:59

ostatnia aktualizacja: Środa, 22/05/2019 12:08

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny