Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w 2018 roku


29.04.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył do Sejmu sprawozdanie z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wynika z niego m.in., że  w 2018 roku cudzoziemcy nabyli:

- na podstawie 7 334 transakcji nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 5 036 ha, 
- na podstawie 9 197 transakcji lokale o powierzchni 603 529 m2.
 
7 043 transakcji dotyczyło lokali mieszkalnych o powierzchni 426 242 m2, a 2 154 transakcji lokali użytkowych o powierzchni 177 287 m2. Najwięcej lokali cudzoziemcy nabyli na terenie woj. mazowieckiego (ok. 260 tys. m2), w tym w Warszawie 2 951 lokali o powierzchni ok. 233 tys. m2. Największą powierzchnię lokali nabyli nabywcy z Ukrainy (ok. 124 tys. m2, w tym lokali mieszkalnych ok. 110 tys. m2) oraz Niemiec (ok. 73 tys. m2).
 
Z ww. powierzchni nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców 799 ha stanowiły grunty rolne i leśne (w tym 182 ha grunty leśne), które zostały nabyte w 1 044 transakcjach. Najwięcej gruntów nabyli obywatele i osoby prawne z Niemiec, a pod względem lokalizacji przodowały woj. śląskie, zachodniopomorskie i opolskie.

Cudzoziemcy nabywali także udziały i akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych. W 2018 r. zarejestrowano 182 takie transakcje dotyczące 3 926 ha. Nieruchomości rolne i leśne stanowiły 3 132 ha. Połowa tej powierzchni dotyczyła woj. wielkopolskiego. W transakcjach, na podstawie których nabyto lub objęto akcje lub udziały w spółkach posiadających nieruchomości rolne i leśne, dominował kapitał niemiecki (2,3 tys. ha).

Pełny tekst sprawozdania zawarto w druku sejmowym nr 3352.  

dodano: Poniedziałek, 29/04/2019 12:04

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 06/05/2019 08:37

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny