Wybory w PFSRM


W dniu 17 stycznia 2019 r. dokonano wyboru nowego Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych


Nowy Prezydent PFSRM

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PFSRM, dotyczące m.in. wyboru nowych władz. Nowym Prezydentem został Pan Tomasz Ciodyk rekomendowany przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Wyboru wiceprezydentów nie dokonano, w związku z czym przeprowadzona zostanie uzupełniająca tura wyborów.

PFSRM składa podziękowania dotychczasowemu Zarządowi, tj. Panom: Markowi Wiśniewskiemu, Krzysztofowi Grzesikowi, Krzysztofowi Lewandowskiemu i Henrykowi Masternakowi za wysiłek włożony w kierowanie pracami Federacji w minionej kadencji, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności zawodowej.Tomasz Ciodyk jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego  dotychczasowa aktywność zawodowa związana była głównie z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i prywatyzację mienia państwowego – Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR), w których pracował ponad 20 lat, m.in. przez 8 lat na stanowisku dyrektora w Biurze Prezesa ANR odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

W 1999 roku uczestniczył w programie edukacyjnym The East Central European Scholarship Program (ECESP) administrowanym przez Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie, finansowanym przez Kongres USA. Obejmował on semestr studiów na Uniwersytecie Wisconsin w La Crosse i 2-miesięczną praktykę w Departamencie Rolnictwa w Waszyngtonie.

W latach 2013-2015 był ekspertem w zakresie gospodarowania nieruchomościami i prywatyzacji w programie współfinansowanym przez Unię Europejską, dedykowanym dla Republiki Serbii.

W latach 2013-2016 był Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEIAR – European Association for Rural Development Institutions) z siedzibą w Brukseli.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego posiada od 1997 r., w 2008 uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. Należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM), w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i arbitra w Komisji Arbitrażowej.

Jest  członkiem redakcji kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" wydawanego przez WSRM, był wieloletnim członkiem Rady Programowej kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Przez kilkanaście lat współtworzył coroczny raport "Rynek Ziemi Rolniczej" Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa, jest biegłym sądowym.

dodano: Czwartek, 27/12/2018 08:22

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 21/01/2019 11:39

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny