Komunikat Kongresu Nauk Sądowych


Komunikat Nr 1 Kongresu Nauk Sądowych Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie

Komunikat Nr 1 Kongresu Nauk Sądowych Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Celem 1 KNS jest poprawa jakości, afektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet. Dla zrealizowania tych celów i odbycia Kongresu potrzebne sam nam dane osobowe biegłych. Dlatego prosimy biegłych i rzeczoznawców o przekazanie swoich adresów mailowych na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego. Zwracamy się też do biegłych i rzeczoznawców, aby utworzyli takie adresy, o ile jeszcze ich nie mają, co umożliwi przesyłanie im Biuletynu, jak i informacji o 1KNS. Informacje na temat 1 Kongresu Nauk Sądowych, lista stowarzyszeń, instytucji i osób które są w Komitecie organizacyjnym znajdują się na naszej stronie: www.1kns.pl. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 1 KNS dr med. Jerzy Pobocha Adres Komitetu Organizacyjnego: www.1kns.pl 71-210 Szczecin e-mail: 1kongresns@gmail.com fax:91 886 58 84 tel.:605053894; 506728740

dodano: Środa, 08/09/2010 14:11

ostatnia aktualizacja: Środa, 19/10/2016 14:11

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny