Międzynarodowa Konferencja "Własność ziemi a transformacja rynku nieruchomości:doświadczenia międzynarodowe i perspektywa reform na Ukrainie".


Zapraszamy do zapoznania się z informacją

W dniach 24-25 kwietnia 2018 roku odbyła się w Kijowie Międzynarodowa Konferencja „Własność ziemi a transformacja rynku nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy reform na Ukrainie”, zorganizowana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (UTO) wspólnie z Państwowym Funduszem Majątkowym Ukrainy. Celem konferencji było omówienie kierunków dalszego kształtowania rynku nieruchomości na Ukrainie oraz prezentacja i dyskusja na temat doświadczeń w innych krajach. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i naukowych Ukrainy oraz przedstawiciele organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych z krajów Europy Wschodniej, a także ukraińscy rzeczoznawcy majątkowi.

Podczas dwóch dni obrad dokonano prezentacji dotychczasowych zasad gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności gruntami rolnymi na Ukrainie oraz przedstawiono nowe regulacje, które mają umożliwić obrót ziemią rolną oraz nowe zasady szacowania wartości.
W trakcie konferencji przedstawiciele Ukrainy, a także innych krajów, w tym Litwy, Łotwy, Gruzji, Rumunii, Mołdawii, Białorusi, Polski omawiali sytuację na rynku nieruchomości w swoich krajach. Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych reprezentowała Przewodnicząca Komisji Standardów Barbara Majewska. Podczas swojego wystąpienia „ Zmiany na rynku nieruchomości w Polsce po 2000 roku oraz ich przyczyny”, przedstawiła niektóre uwarunkowania popytowe na rynku mieszkaniowym w Polsce i na Ukrainie, a także obecne czynniki kształtujące ceny na rynku nieruchomości w Polsce.
Konferencja była także okazją do kuluarowy rozmów na temat współpracy rzeczoznawców z krajów Europy Wschodniej. Delegacje wszystkich krajów wyraziły chęć wymiany doświadczeń oraz wzajemnego uczestnictwa w organizowanych przez siebie konferencjach.

dodano: Wtorek, 22/05/2018 10:43

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 22/05/2018 10:45

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny