Stanowisko PFSRM dotyczące możliwości stosowania metod statystycznych w wycenie


Stanowisko PFSRM:


 1.W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, stosowanie metod statystycznych w wycenach nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności jest nieuprawnione.

2.Stosowanie metod statystycznych powinno być również zabronione do aktualizacji wartości nieruchomości.

3.Metody te mogą być stosowane w bankach m. in. do monitorowania wartości nieruchomości, do identyfikowania nieruchomości wymagających wyceny,  czy dla celów masowego szacowania nieruchomości dla celów podatkowych.

4.Metody statystyczne nie mogą stanowić podstawy weryfikacji wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych metodami tradycyjnymi.

5.Dla wyceny pojedynczej nieruchomości wartość określona dzięki modelowi AVM może stanowić jedynie punkt odniesienia podczas ostatecznego ustalania szacowanej kwoty. Nie mogą one zastąpić wycen, które wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości warunków lokalnych.

6.Powstaje pilna potrzeba wyeliminowania metody analizy statystycznej rynku z obszaru podejścia porównawczego. Metoda ta została przewidziana do zastosowania do wyceny masowej a obecny zapis ustawodawcy interpretowany jest jako upoważnienie do jej stosowania w wycenie pojedynczej nieruchomości.

Zarząd PFSRM

dodano: Wtorek, 13/03/2018 14:47

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 27/03/2018 13:32

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny