Powołanie Rady Mieszkalnictwa


W dniu 29 stycznia 2018 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa. Rada ma nadzorować wszystkie działania rządu dotyczące realizacji programu Mieszkanie plus.

Przewodniczącym Rady Mieszkalnictwa został premier Mateusz Morawiecki.

W skład Rady weszli:
- minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
- minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska,
- minister finansów Teresa Czerwińska,
-minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński,
- minister środowiska Henryk Kowalczyk,
-minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel,

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali również:
- prezes Rządowego Centrum legislacji Jolanta Rusiniak,
 - prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Do najważniejszych zadań Rady należy "opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych" oraz "monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów".
Rada Mieszkalnictwa ma również inicjować i nadzorować prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów oraz monitorować przebieg realizacji tych prac.
Zadaniami, którymi zajmie się Rady Mieszkalnictwa będą również "opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych".
Zadaniem Rady jest "przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenia podaży mieszkań".
Rada Mieszkalnictwa ma także nadzorować prace służące "obniżeniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżeniu cen mieszkań" oraz optymalizować mechanizmy wsparcia mieszkalnictwa, aby "pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących".

Załączone zdjęcie-źródło:https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html  

dodano: Czwartek, 08/02/2018 14:34

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 08/02/2018 14:39


Pliki do pobrania

Dziennik Ustaw.pdf 272 KB POBIERZ

Galeria

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny