Nowy Europejski Standard dot. Automatycznych Modeli Wyceny


W trakcie Zgromadzenia Ogólnego TEGoVA w Marsylii 28 października 2017 delegaci, reprezentujący 71 stowarzyszeń rzeczoznawców (w tym PFSRM) z 36 krajów zatwierdzili, nowy Europejski Standard Wyceny (EVS 6), dotyczący wykorzystania opartych na statystyce Automatycznych Modeli Wyceny (AVM).

 Główne przesłanie standardu jest następujące:
Automatyczne Modele Wyceny nie mogą być wykorzystywane do sporządzania raportów z wyceny zgodnych z EVS w oderwaniu od procesu wyceny opartego, między innymi, na oględzinach nieruchomości oraz ocenach dokonywanych przez rzeczoznawcę.
W przypadkach, gdy jest wykorzystywany Automatyczny Model Wyceny, nie jest nigdy niczym więcej, jak tylko narzędziem wspomagającym szacowanie wartości przez rzeczoznawcę, który jest za ten szacunek odpowiedzialny.
Standard EVS 6 definiuje Automatyczny Model wyceny, jako oparty na statystyce program komputerowy, który wykorzystuje informacje, o nieruchomościach do generowania związanych z nieruchomościami wartości lub sugerowanych wartości.
Z kolei statystyczna metoda wyceny stara się uzyskać wartości nieruchomości, bezpośrednio przez zastosowanie matematycznego algorytmu do bazy cen transakcyjnych i cech nieruchomości, pomijając jednak:
i) jasno sprecyzowaną tradycyjną wycenę, jak na przykład wycenę opartą na podejściu porównawczym lub dochodowym
oraz
ii) profesjonalną, jakościową ocenę wartości przez rzeczoznawcę.
Stąd, w kontekście wyceny nieruchomości, Automatyczny Model Wyceny jest po prostu zastosowaniem algorytmu do wprowadzonych do niego danych, bez wzięcia pod uwagę opinii rzeczoznawcy na temat innych istotnych informacji, a także bez przeprowadzenia oględzin nieruchomości oraz ignorując wagę, jaką przyłożyłby rzeczoznawca do istotności poszczególnych informacji.
Standard podkreśla, że wykorzystanie modelu AVM nie stanowi wyceny. Może on służyć jako punkt wyjścia dla niektórych nabywców i sprzedających, w ich rozważaniach na temat wartości nieruchomości. Może być on wykorzystany przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę, jako jedna z danych wejściowych w jego wszechstronnej analizie rynku, pod warunkiem, że rzeczoznawca posiada wystarczającą wiedzę o danych wejściowych oraz samym modelu AVM.
Głosowanie nad przyjęciem standardu EVS 6 do zbioru Europejskich Standardów Wyceny, stanowiło kulminację okresu intensywnych prac Komisji ds. Europejskich Standardów Wyceny, złożonej z 8 członków, w tym Prezydenta PFSRM Marka Wiśniewskiego. W istocie wpływ PFSRM okazał się kluczowy dla przegłosowania tego ważnego standardu, pomimo intensywnych przeciwnych działań lobby AVM i orędowników statystycznych metod wyceny.
Obecnie Komisja ds. Europejskich Standardów Wyceny dyskutuje na temat kolejnego standardu, który dotyczyć ma minimalnych wymagań, co do zawartości raportów z wyceny. PFSRM będzie dążyć do zagwarantowania, aby wymogi dotyczące sporządzania raportów z wyceny zostały utrzymane na najwyższym poziomie.

dodano: Poniedziałek, 30/10/2017 14:37
przez: Aneta Szczudło
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 31/10/2017 08:50

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny