XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach


W dniach 16-18 września 2010r. w Kielcach odbędzie się XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.

KOMUNIKAT! W dniach 16-18 września 2010r. w Kielcach odbędzie się XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Organizatorami konferencji są Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem wiodącym konferencji będzie: "Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej". Przewodniczącym Rady Programowej XIX KKRM został Dariusz Zarzecki - profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji i planowania, autor ponad 300 publikacji. Pan Profesor jest również przewodniczącym zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI 5 – Wycena przedsiębiorstw. Więcej informacji dotyczących XIX KKRM w następnym komunikacie.

dodano: Poniedziałek, 01/02/2010 11:18

ostatnia aktualizacja: Środa, 19/10/2016 11:19

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny