Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych została wybrana do Programu Leonardo da Vinci- Transwer Innowacji


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wspólnie z IRRV, TEGoVA i innymi stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych została wybrana do uczestniczenia w programie REV.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wspólnie z IRRV, TEGoVA i innymi stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych została wybrana do uczestniczenia w programie REV. Uczestnicy programu uzyskują finansowanie ze środków Unii Europejskiej na wsparcie edukacji i szkolenie rzeczoznawców majątkowych w zakresie stosowania Europejskich Standardów Wyceny. Finansowanie na projekt zatytułowany „ Rozwój Europejskich Ram Standardów Wyceny” będzie przekazywane w etapach z tak zwanego Programu Leonardo da Vinci. System Recognised European Valuer działa w Polsce już ponad 1,5 roku- tyle bowiem czasu upłynęło od uruchomienia w Warszawie systemu uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych. REV powszechnie uznano za sukces, świadectwa uznania zawodowego otrzymało już ponad 400 rzeczoznawców majątkowych z Francji, Niemiec, Polski i Rosji. Sukces systemu REV przypisuje się dwóm czynnikom. Po pierwsze, system charakteryzuje poszanowanie i uznanie różnorodności kwalifikacji w zakresie wyceny w Europie. Po drugie, system wprowadza minimalne wymagania w zakresie wykształcenia, praktyki i ciągłego kształcenia oraz wymagania etyczne dla rzeczoznawców majątkowych. Tytuł REV nie daje nowych kwalifikacji, ale ma na celu zagwarantowanie klientowi, że złożył zlecenie wykwalifikowanemu i doświadczonemu rzeczoznawcy majątkowemu, który prowadzi praktykę w zakresie wyceny majątku, jest na bieżąco ze zmianami w swojej branży oraz przestrzega uznanego kodeksu etycznego. Certyfikat REV nadawany jest na pięć lat, po czym wymaga przedłużenia

dodano: Poniedziałek, 04/01/2010 10:46

ostatnia aktualizacja: Środa, 19/10/2016 10:54

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny