Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Marcin Malmon

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje


TERMIN: 2018 r

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych

/g.10.30-15.30/

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 380,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 494,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
i przesłać druk FORMULARZ POTWIERDZENIE do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 36 osób.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

PROGRAM:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM
1.    Podstawowe zagadnienia podejścia dochodowego
o    Pojęcie nieruchomości komercyjnej
o    Motywacje inwestora nabywającego nieruchomość komercyjną
o    Znaczenie przebiegu typowej transakcji sprzedaży dla wyceny nieruchomości
o    Dwa podstawowe parametry determinujące wartość nieruchomości komercyjnej
o    Właściwe kryterium wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym
o    Podejmowanie decyzji w zakresie długości okresu projekcji cash flow
2.    Znaczenie umów najmu w wycenie nieruchomości komercyjnych
o    Czynsz wywoławczy
o    Czynsz nominalny
o    Czynsz efektywny
3.    Analiza rynku w zakresie czynszów
o    Dane z rzeczywistych umów najmu w nieruchomościach podobnych
o    Stawki ofertowe
o    Znaczenie umów najmu w nieruchomości wycenianej
o    Okresy bezczynszowe
o    Tzw. „zachęty” dla najemcy
-  Zwolnienia czynszowe
-  Udział w kosztach aranżacji powierzchni
- Tzw. „czynsze kroczące”
o    Prowizje pośredników
4.    Znaczenie ryzyka w wycenie nieruchomości komercyjnych
5.    Czynniki wpływające na wysokość stóp zwrotu w wycenie nieruchomości komercyjnych
6.    Rodzaje projekcji przepływów dochodów
o    Pośrednie Przepływy Dochodów
o    Bezpośrednie Przepływy Dochodów
7.    Jak zbudować cash flow za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel
8.    Przyczyny chaosu informacyjnego w zakresie stóp zwrotu w Polsce
9.    Stopy zwrotu na podstawie ugruntowanej praktyki polskiego rynku nieruchomości
o    Stopa kapitalizacji
o    Stopa dyskontowa
10.    Sposoby podejmowania decyzji w zakresie stóp zwrotu na potrzeby wyceny
11.    Źródła informacji o stopach zwrotu w Polsce
12.    Znaczenie badania rynku w zakresie stóp zwrotu i typowe błędy w analizie transakcji
13.    Wielość rodzajów stóp zwrotu i dlaczego musimy je rozróżniać
o    Stopa Wszelkich Ryzyk
o    Początkowa Stopa Zwrotu
o    Stopa Kapitalizacji dla Wartości Rezydualnej
o    Wyrównana Stopa Zwrotu
o    Klasyczna Stopa Dyskontowa
o    Stopy Netto
o    Stopy Brutto
o    Stopy Nominalne
o    Stopy Rzeczywiste
14.    Wyznaczanie Wyrównanej Stopy Zwrotu przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel
15.    Czy istnieje uniwersalna „metoda obliczania” stóp zwrotu?
o    Stopy Prime Yields i uwzględnianie ryzyka inwestycji
o    „Porównania relatywne” w szacowaniu stóp zwrotu
16.    Hybrydowe techniki wyceny w podejściu dochodowym
o    Technika blokowa
o    Technika warstwowa
Wymagania: 

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ  POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

Marcin Malmon


Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/627 11 42
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny