Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - szkolenie potwierdzone- ZAPRASZAMY

Terminy:

05.10.2018 (ilość dni: 1)

10:30


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 05.10.2018

Prowadzący:
Marcin Malmon


Terminarz

Termin 1

Piątek, 05.10.2018 10:30 - 16:00


Informacje


TERMIN: 05.10.2018


CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych
/g.10.30-16:00/

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

PROGRAM:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM
1.    Podstawowe zagadnienia podejścia dochodowego
o    Pojęcie nieruchomości komercyjnej
o    Motywacje inwestora nabywającego nieruchomość komercyjną
o    Znaczenie przebiegu typowej transakcji sprzedaży dla wyceny nieruchomości
o    Dwa podstawowe parametry determinujące wartość nieruchomości komercyjnej
o    Właściwe kryterium wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym
o    Podejmowanie decyzji w zakresie długości okresu projekcji cash flow
2.    Znaczenie umów najmu w wycenie nieruchomości komercyjnych
o    Czynsz wywoławczy
o    Czynsz nominalny
o    Czynsz efektywny
3.    Analiza rynku w zakresie czynszów
o    Dane z rzeczywistych umów najmu w nieruchomościach podobnych
o    Stawki ofertowe
o    Znaczenie umów najmu w nieruchomości wycenianej
o    Okresy bezczynszowe
o    Tzw. „zachęty” dla najemcy
-  Zwolnienia czynszowe
-  Udział w kosztach aranżacji powierzchni
- Tzw. „czynsze kroczące”
o    Prowizje pośredników
4.    Znaczenie ryzyka w wycenie nieruchomości komercyjnych
5.    Czynniki wpływające na wysokość stóp zwrotu w wycenie nieruchomości komercyjnych
6.    Rodzaje projekcji przepływów dochodów
o    Pośrednie Przepływy Dochodów
o    Bezpośrednie Przepływy Dochodów
7.    Jak zbudować cash flow za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel
8.    Przyczyny chaosu informacyjnego w zakresie stóp zwrotu w Polsce
9.    Stopy zwrotu na podstawie ugruntowanej praktyki polskiego rynku nieruchomości
o    Stopa kapitalizacji
o    Stopa dyskontowa
10.    Sposoby podejmowania decyzji w zakresie stóp zwrotu na potrzeby wyceny
11.    Źródła informacji o stopach zwrotu w Polsce
12.    Znaczenie badania rynku w zakresie stóp zwrotu i typowe błędy w analizie transakcji
13.    Wielość rodzajów stóp zwrotu i dlaczego musimy je rozróżniać
o    Stopa Wszelkich Ryzyk
o    Początkowa Stopa Zwrotu
o    Stopa Kapitalizacji dla Wartości Rezydualnej
o    Wyrównana Stopa Zwrotu
o    Klasyczna Stopa Dyskontowa
o    Stopy Netto
o    Stopy Brutto
o    Stopy Nominalne
o    Stopy Rzeczywiste
14.    Wyznaczanie Wyrównanej Stopy Zwrotu przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel
15.    Czy istnieje uniwersalna „metoda obliczania” stóp zwrotu?
o    Stopy Prime Yields i uwzględnianie ryzyka inwestycji
o    „Porównania relatywne” w szacowaniu stóp zwrotu


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 26.09.2018 r.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 28.09.2018 r. na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)Prowadzący

Marcin Malmon


Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - szkolenie potwierdzone- ZAPRASZAMY

Terminy:

05.10.2018 (ilość dni: 1)

10:30

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny