Nowelizacja ugn -standardy zawodowe


Nowelizacja ugn -standardy zawodowe

Szanowni Państwo, 


Informuję, że sprawa nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dobiega końca.
Nowela czeka na podpis Prezydenta RP.
Cały proces legislacyjny można prześledzić na stronie http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1560
Na komisji sejmowej w dniu 4 lipca br. byli ponownie zaproszeni nasi przedstawiciele: Zdzisława Ledzion-Trojanowska i Zdzisław Małecki.
Kolejne ich sprawozdanie z posiedzenia przesyłamy w załączeniu.
W dniu 5 lipca br. odbyło się ponowne posiedzenie komisji sejmowej, bez osób zaproszonych . Posiedzenie trwało 11 minut. (godz. 19,59-20,10). Ponownie odrzucono poprawki zgłoszone na posiedzeniu w dniu 4-go lipca oraz wprowadzono i przegłosowano nową (dla całego procesu legislacyjnego, trwającego już ponad rok) poprawkę, w wyniku której nastąpią zmiany dotyczące „standardów zawodowych , o których mowa w art.175 ugn.
Szczegóły w artykule gazeta prawna.pl – w załączeniu.
Przebieg tego głosowania w załączeniu .
Przypomnę, że nowelizacja zawiera 51 artykułów (tematów) odnoszących się do całości dotychczasowej ustawy. Zatem głosowania opisane w całym procesie legislacyjnym odnoszą się do tych 51 artykułów (tematów). Dopiero odczyt treści wskazanych artykułów (w noweli) pozwoli na identyfikację konkretnych spraw (artykułów) w ugn.
W imieniu PFSRM
dr Zdzisława Ledzion-Trojanowska

dodano: Piątek, 14/07/2017 11:27
przez: Aneta Szczudło
ostatnia aktualizacja: Piątek, 14/07/2017 11:39

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny