Komisja Uznania Zawodowego
  • Wojciech Ratajczak- Przewodniczący Komisji
  • Marek Górniak
  • Tomasz Kulczyński
  • Elżbieta Hołda
  • Joanna Kaiser
  • Przewodniczący
  • Członek
  • Członek
  • Członek
  • Członek
Ważne dokumenty

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny