Szkolenie online: "Kosztorysowanie oraz repetytorium budownictwa ogólnego dla rzeczoznawcy majątkowego" w dniach 29-30.10.2024 r.

Terminy:

29.10.2024 (ilość dni: 2)

09:30


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

2 dni / 16 g./ 8 godzin warsztatowych (4 pkt) i 8 wykładowych (4 pkt)/

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 29.10.2024 09:30 - 16:30

Środa, 30.10.2024 09:00 - 16:15


Informacje

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla osób* stowarzyszonych 1000,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1150,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– 1150 zł netto/ 1415,50 zł brutto
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Uczestnicy otrzymają nowelizację prawa budowlanego z wyszczególnionymi zmianami oraz przykłady

Program:

Dzień  pierwszy :

9.30  – 10.00  – Analiza pobranych materiałów i programu                                           

10.00  – 11.30  – Wstęp do podejścia kosztowego, repetytorium z technologii budownictwa  i materiałoznawstwa   dla rzeczoznawcy majątkowego                                        

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45  – 13.15  – Wstęp do podejścia kosztowego, repetytorium z technologii budownictwa  i materiałoznawstwa   część druga
                                          
13.15 – 14.00 – przerwa

14.00  – 16.30  – Metoda szczegółowa i uproszczona kalkulacji kosztorysowej.
Określanie wartości odtworzeniowej.   Technika elementów scalonych, wskaźnikowa
 i szczegółowa.
                           
                                                                                                                     

Dzień  drugi:
 9.00  – 10.30  –  Nauka obsługi najpopularniejszych programów do kosztorysowania:
                       - Zuzia  
                       - Norma Pro                                                                                                                                   
                         -Ćwiczenia praktyczne - normy w budownictwie
                        - Ćwiczenia praktyczne - przedmiarowanie i obmiarowanie                                           

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45  – 12.15  – Ćwiczenia praktyczne - IRS, IMB, BRB
                                Ćwiczenia praktyczne – BCO
                                 Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowych operatów nr 1 i 2
                                 (1. Obiekt budowlany nietypowy, metoda kosztów odtworzenia – technika
                                  szczegółowa;
                                 2.Obiekt budowlany typowy, metoda kosztów odtworzenia –
                                 technika elementów scalonych)                                             

12.15 – 12.30 – przerwa

12.30  – 14.00  – Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowych operatów nr 3 i 4
                               (3.Obiekt do rozbiórki, metoda kosztów likwidacji; 4.Obiekt w rozwoju,
                                 metodę kosztów odtworzenia – technikę elementów scalonych.)

14.00  – 14.45  – przerwa

14.45  – 16.15  – Źródła informacji o aktualnych cenach   
                               Odpowiedzi na pytania  i wątpliwości, analiza przypadków  
                                Zmiany w Prawie Budowlanym

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 15-36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane .


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


Szkolenie online: "Kosztorysowanie oraz repetytorium budownictwa ogólnego dla rzeczoznawcy majątkowego" w dniach 29-30.10.2024 r.

Terminy:

29.10.2024 (ilość dni: 2)

09:30

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
tel. 797-293-253
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny