Szkolenie online:Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw-LUTY 2022

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA : 1 DZIEŃ – 7 H WYKŁADY (3.5 PKT) 2 DZIEŃ – 6 H WARSZTATY (3 PKT)

Prowadzący:
Mirosława Czaplińska


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:
- dla osób stowarzyszonych 550,00 PLN
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 700,00 PLN
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– 700 PLN netto/ 861 PLN brutto
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

serwis kawowy,obiad.

Program:
CZĘŚĆ 1.DETALICZNY RYNEK HANDLU PALIWAMI W POLSCE.
CZĘŚĆ 2.STACJA PALIW JAKO NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM HANDLOWYM.
2.1. Stacja paliw - nieruchomość o złożonym charakterze.
2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny.
2.3. Klasyfikacja stacji paliw.
CZĘŚĆ 3. MODELE FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW.
3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw.
3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna).
3.3. Umowa franczyzowa.
CZĘŚĆ 4.INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY STACJI PALIW.
4.1. Due diligence - pojęcie, cel, obszary analizy.
4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw.
CZĘŚĆ 5.ANALIZA POTENCJAŁU HANDLOWEGO.
5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej .
5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw.
5.3. Marża na sprzedaży paliw.
5.4. Sprzedaż pozapaliwowa.
CZĘŚĆ 6. KALKULACJA WARTOŚCI STACJI PALIW WG POLSKICH STANDARDÓW I STANDARDÓW RICS.
6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich.
6.2. Rachunek wyceny stacji paliw.
6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw.
6.4. Zasady wyceny stacji paliw wg standardów brytyjskich.
6.5. Analiza porównawcza zasad wyceny wg standardów polskich i brytyjskich

CZĘŚĆ 7. WYCENA STACJI PALIW JAKO PRZEDSIĘBIORSTWA A WYCENA STACJI JAKO NIERUCHOMOŚCI
CZĘŚĆ 8.  PRZYKŁADY WYCEN  NIERUCHOMOŚCI STACJI PALIW
8.1. STACJA MIEJSKA
8.2. STACJA TRANZYTOWA
8.3. STACJA AUTOMATYCZNA
8.4. WYCENA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ STACJI PALIW
8.5. WYCENA CZYNSZU ZA STACJĘ
Część 7 i 8 w drugim, warsztatowym dniu szkolenia

lunch 13:00-13:40

PO SZKOLENIU NIE MA ORGANIZOWANEGO TESTU
Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia i wysłania na adres szkolenia@pfsrm.pl
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
 konto PFSRM  00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12-35 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Szkolenie online:Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw-LUTY 2022

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny