Szkolenie online: "Wycena nieruchomości i upraw rolnych" w dniach 30-31.01.2024 r.

Terminy:

30.01.2024 (ilość dni: 2)

09:00


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

CZAS TRWANIA - 2 DNI /12 godzin/6 godzin warsztatów (3 pkt) oraz 6 godzin wykładów (3 pkt)

Prowadzący:
Krzysztof Urbańczyk


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 30.01.2024 09:00 - 14:00

Środa, 31.01.2024 09:00 - 14:00


Informacje

Program:
Dzień 1. Wykłady
1.    Rolnictwo XXI wieku
2.    Rynek nieruchomości rolnych w Polsce.
3.    Źródła informacji wykorzystywane przy wycenie nieruchomości rolnych.  

4.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych – gruntów ornych, użytków zielonych oraz zasiewów i innych zbiorów jednorocznych.

   Dzień 2.-   Warsztaty
1.    Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych  
2.    Wycena części składowych nieruchomości rolnych – zasiewy i inne zbiory jednoroczne.  
3.    Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych  
5.    Czas na pytania i odpowiedzi.  

 Prowadzący Krzysztof Urbańczyk

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  1050,00PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 1435,00 PLN
dla pozostałych osób 1435,00 zł netto, 1765,05 zł brutto
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług


Minimalna ilość to 8 do 32 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Krzysztof Urbańczyk


Szkolenie online: "Wycena nieruchomości i upraw rolnych" w dniach 30-31.01.2024 r.

Terminy:

30.01.2024 (ilość dni: 2)

09:00

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny