Szkolenie online: "Wycena Przedsiębiorstw" w dniach 27-28.02.2024 r.

Terminy:

27.02.2024 (ilość dni: 2)

09:00


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Szkolenie online

Prowadzący:
Paweł Mielcarz, Paweł Wnuczak


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 27.02.2024 09:00 - 16:00

Środa, 28.02.2024 09:00 - 16:00


Informacje

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla osób* stowarzyszonych 1200,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1500,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– 1500,00 zł netto/ 1845,00 zł brutto

Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Czas trwania: 2 dni godz. 9.00-16.00

Program:

Wycena przedsiębiorstw
- zakres tematyczny

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
 1.1   Wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, wartość rynkowa, wartość księgowa – standardy wyceny zgodnie z rekomendacjami KSWS 5 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Międzynarodowych Standardów Wyceny, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych
 1.2   Klasyfikacja metod wyceny – podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze.

2. DOCHODOWE METODY WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA (ang. Income Approach)
  2.1   Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
  2.2   Kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy
  2.3   Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny  metodami dochodowymi (wycena  kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
  2.4   Uzgodnienie wycen prowadzonych metodą wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących (ang.  FCFF) - budowa modelu wyceny w środowisku Excel – analiza przypadku
  2.5   Kalkulacja wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
  2.6   Cykl życia przedsiębiorstwa a weryfikacja założeń wyceny przeprowadzonej metodą dochodową pod kątem ich
  2.7   Ocena planu restrukturyzacyjnego w procesie wyceny firmy – analiza przypadku

3. SZACOWANIE KOSZTU KAPITAŁU W PROCESIE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH POLSKICH
  3.1   Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM w warunkach polskich
  3.2   Korekty koszty kapitału dla firm prywatnych oraz firm w procesie restrukturyzacji  – koncepcja Total beta corrected for cash
  3.3   Źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału
  3.4   Oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz WACC dla spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku) – analizy przypadków

Temat dodatkowy -  korekty za brak płynności i za pakiet nie kontrolny – praktyki

4. WYKORZYSTANIE METOD PORÓWNAWCZYCH W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW
4.1   Założenia metod porównawczych
4.2   Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S -  proces, ryzyko wyceny. 
4.3   Wykorzystanie modeli regresyjnych w doborze wskaźników porównawczych – analiza przypadku

5. WYKORZYSTANIE METOD MAJĄTKOWYCH (ang. Asset-Based Approach)
      5.1   Metoda skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset Method).
      5.2   Metoda odtworzeniowa
      5.3   Wycena metodą likwidacyjną

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50/54
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia laptopy (informacja niezbędna jedynie przy szkoleniach w formie stacjonarnej).
Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

dr hab. Paweł Mielcarz

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK, a także wicedyrektorem Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie odpowiada za anglojęzyczne studia z zakresu finansów i rachunkowości. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od siedmiu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School


dr Paweł Wnuczak


Szkolenie online: "Wycena Przedsiębiorstw" w dniach 27-28.02.2024 r.

Terminy:

27.02.2024 (ilość dni: 2)

09:00

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
tel. 797293253
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny