Szkolenie online-Analizy Rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym dochodowym

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

2 h warsztatów (1 pkt) oraz 4 h szkolenia (2 pkt)

Prowadzący:
Agnieszka Jachowicz, Marta Pawluszewicz


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje


SZKOLENIE
CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych  w godzinach 10.00-15.20

TERMIN:

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:

- dla osób* stowarzyszonych 500,00 PLN
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,

Program:

„Analiza rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym”
(Sektory nieruchomości: mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowo-przemysłowych, i gruntów przeznaczonych pod zabudowę)

Część „teoretyczna” – ekonomiczna

1.    Specyfika rynku nieruchomości
1.1    Różne ujęcia rynku
1.2    Elementy rynku
1.3    Cechy rynku
2.    Wartość jako podstawa wyceny
2.1    Rodzaje wartości
2.2    Komentarz na temat parametrów stosowanych w oszacowaniu różnych rodzajów wartości

Część „praktyczna”

1.    Uregulowanie kwestii analiz rynkowych w obowiązujących aktach prawnych
2.    Poziomy badania rynku wg praktyk amerykańskich (publikacje American Appraisal Institute).
3.    Analizy rynku – powstająca nota interpretacyjna dotycząca analiz rynku
4.    Poziom ogólny badania rynku (analiza danych makroekonomicznych na poziomie kraju i regionu)
5.    Poziom szczegółowy badania rynku
6.    Specyfika analizy rynkowej w zależności od zastosowanego podejścia, metody i techniki
7.    Rynki mieszkaniowe, biurowe, handlowe, magazynowe i funkcje mieszanej, dla każdego z nich: 
7.1    Wyjaśnienie pojęć
7.2    Klasyfikacja rynku
7.3    Czynniki mające wpływ na wycenę
7.4    Informacja na temat specyfiki rynku dla każdego z w/wymienionych sektorów rynku
7.5    Badanie trendów zmian na rynku.
8.    Źródła informacji przy badaniu rynku w tym publikowane raporty- przykłady raportów
9.    Adekwatność danych z publikowanych raportów do wykorzystania w małych miastach
10.    Specyfika analiz rynkowych w wycenach dla celu zabezpieczenia wierzytelności ( standard- opis ryzyka i wnioski z wymagań z kilku banków w zakresie analiz rynkowych)
11.    Analizy rynku dla innych odbiorców (np. inwestorzy tj. kupujący lub sprzedający, firmy audytorskie)
12.    Przykłady błędnych analiz/opisów rynków, na podstawie doświadczeń wykładowców i informacji uzyskanych z organów zajmujących się oceną operatów
13.    Podsumowanie: czemu służy analiza rynku i dlaczego jest tak ważna w procesie wyceny.

Szkolenie nie obejmie badania rynków dla nieruchomości wycenianych w oparciu o dochód z prowadzonej działalności czyli metodą zysków ( stacje benzynowe, hotele itp.)- to będzie omówione na odrębnym szkoleniu dotyczącym wyceny metodą zysków.

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 15-36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Agnieszka Jachowicz

Specjalista i menedżer z 25 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie wycen nieruchomości, transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami. Od lipca 2018 dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), obecnie również członek zarządu. Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok.1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA. pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio przez ok 9 lat dyrektor, działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej praca w agencji nieruchomości Henry Butcher Sp. z o. o. oraz praca w budownictwie. Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, członek polskich organizacji zawodowych. Od 2018 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została członkiem RICS w 2002roku. Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS. Licencjonowany trener egzaminatorów RICS.


Marta Pawluszewicz

Marta Jurek, rzeczoznawca majątkowy z 15-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych pracując dla klientów takich, jak banki, fundusze inwestycyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. Od 4 lat pracuje w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Europie Środkowej i Wschodniej na stanowisku Menedżera, gdzie jest odpowiedzialna za wyceny nieruchomości, analizy due diligence nieruchomości oraz doradztwo w branży. Marta jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego kierunku ekonomia ze specjalizacją nieruchomości i inwestycje oraz studiów magisterskich Sheffield Hallam University (UK) ze specjalizacją wycena i zarządzanie nieruchomościami. Marta posiada polskie uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego, międzynarodowe w zakresie szacowania nieruchomości RICS, posiada tytuł REV (Recognised European Valuer). Marta jest byłym członkiem Zarządu RICS oraz egzaminatorem RICS. Dodatkowo, autorem wielu publikacji z zakresu nieruchomości na rynku polskim oraz wykładowcą Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Marta została ostatnio także nominowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.


Szkolenie online-Analizy Rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym dochodowym

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny