Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Zdzisław Małecki

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  380,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 494,00 PLN 
dla pozostałych uczestników  494,00 PLN + VAT 23%

Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 30 osób.
Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Program:

Tematyka:

 WYCENA  NAKŁADÓW DOKONANYCH  PRZEZ POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI

CZĘŚĆ I:  OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW  DOKONANYCH PRZEZ POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI
1. Nakłady w Kodeksie cywilnym.
2. Nakłady dokonanych w warunkach posiadania zależnego, wg Kc.  
3. Nakłady dokonane w warunkach posiadania samoistnego, wg Kc. 
4. Nakłady dokonane  na cudzej nieruchomości wg  regulacji art. 231 Kc.
5. Nakłady dokonanych  w warunkach współwłasności.
6. Problematyka nakładów w świetle Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


CZĘŚĆ II:  OKREŚLANIE WARTOŚCI  INNYCH  NAKŁADÓW   

1. Określanie wartości nakładów w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
2. Określanie wartości nakładów w ustawie o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP. 

 
Wymagania:


Celowe jest, aby uczestnicy seminarium przekazali wyprzedzająco pytania lub zgłosili problemy ich zdaniem konieczne do omówienia w trakcie szkolenia na adres e-mail krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Konieczne jest,aby uczestnicy szkolenia posiadali na zajęciach Kodeks cywilny, ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

UWAGA:


 Szkolenie to jest skierowane do osób, które uczestniczyły w szkoleniu w PFSRM  n/t „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” gdzie omawiana była między innymi  tematyka  , dotycząca  określania wartości nakładów  w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Do osób wpisanych na listę-1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który również jest udostępniony na stronie www. Należy wysłać faxem potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.

W przypadku ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność potwierdzenia udziału faxem oraz data wpłaty


Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki


Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny