Ważne zmiany w Mieszkaniu Plus


29.07.2019

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, którą w dniu 2 lipca br. podpisał Prezydent, Sejm dokonał istotnych zmian w rządowym programie Mieszkanie Plus. Zmiany te przewidują m.in.:

1.    Odejście od pomysłu tzw. czynszów normowanych. Czynsze najmu w mieszkaniach zbudowanych w ramach Programu będą zbliżone do rynkowych. Rodziny o niższych dochodach będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszów.   
2.    Umożliwienie KZN tworzenia spółek celowych m.in. ze Skarbem Państwa, państwowymi osobami prawnymi i jednostkami samorządu terytorialnego – w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego. KZN będzie wnosić nieruchomości aportem do takich spółek.
3.    Objęcie obowiązkiem przekazywania nieruchomości do KZN spółek Skarbu Państwa.
4.    Wprowadzenie rekompensat za przekazanie nieruchomości do KZN. W przypadku zbycia przekazanej nieruchomości przez KZN, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego otrzyma 90 % dochodu uzyskanego przez KZN ze zbycia tej nieruchomości. Spółce Skarbu Państwa przysługiwać będzie natomiast rekompensata, której wysokość ustala się na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu i przeznaczenia nieruchomości oraz jej wartości w dniu przekazania nieruchomości do Zasobu. Koszty operatu szacunkowego ponosi KZN.
5.    Wyłączenie Lasów Państwowych z obowiązku przekazywania nieruchomości do KZN.

Powyższe zmiany oznaczają m.in. odejście od całkowicie nierealnej idei, że deweloperzy budować będą na gruntach nabywanych od Skarbu Państwa tanie mieszkania, które następnie będą tanio wynajmowane obywatelom. Nowe przepisy mają na celu przystosowanie założeń Programu do realiów rynkowych oraz uwzględnienie interesów podmiotów, które zobowiązane są do przekazywania gruntów do KZN.  Ma to prowadzić do rozpoczęcia rzeczywistej realizacji założeń Programu Mieszkanie Plus.

Tekst ustawy ogłoszono w Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2019 r., pozycja 1309.

Tomasz Ciodyk

dodano: Poniedziałek, 29/07/2019 13:01

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 29/07/2019 13:05

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny