Komisja Standardów
 • Barbara Majewska
 • Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 • Marcin Czarnecki
 • Barbara Hermann
 • Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
 • Jerzy Korejwo
 • Małgorzata Kosińska
 • Andrzej Kozuń
 • Marcin Malmon
 • Wojciech Pastwa
 • Wiesława Pawłowska-Żółkiewicz
 • Małgorzata Skąpska
 • Monika Szapiro-Nowakowska
 • Halina Stankowska
 • Marek Ślusarczyk
 • Janina Zawadzka
 • Robert Zygmunt
 • Przewodniczący
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
Ważne dokumenty

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny