Ocena operatów szacunkowych przez KO w trybie art. 157 ugn - dr inż. Jan Konowalczuk - 6-7.12.2019r.

Terminy:

06.12.2019 (ilość dni: 2)

09:30


Miejsce:

Hotelu Ameliówka
ul. Bohdana Kosińskiego 2
26-001 Masłów

Prowadzący:


Terminarz

Termin 1

Piątek, 06.12.2019 09:30 - 17:30

Sobota, 07.12.2019 09:00 - 15:15


Informacje

Tematyka szkolenia:

1.    Ocena operatów szacunkowych przez KO w trybie art. 157 ugn - dr inż. Jan Konowalczuk
Granice ingerencji KO w warsztat rzeczoznawcy w zakresie wiadomości specjalnych z podziałem na podstawę wyceny, analizy rynku i metody pomiaru.
Skutki formalne i metodyczne wejścia w życie Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”.

2.    Wycena lasów i gruntów leśnych – dr inż. leśnik Robert Zygmunt
- Prezentacja zmodyfikowanej metody wyceny gruntów leśnych
- Prezentacja uproszczonych metod wyceny drzewostanów
- Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości leśnych


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych(Dz.U. z 2018r. poz. 811) uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 15 godzin edukacyjnych (5,5 punktu za ukończenie warsztatów oraz 2 punkty za szkolenie organizowane przez organizacje zawodowe).
Miejsce szkolenia – Hotel Ameliówka, Mąchocice Kapitulne, ul. Bohdana Kosińskiego 2, 26-001 Masłów, (http://www.ameliowka.pl).
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
–     470,00zł. dla członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach
–     550,00zł. dla pozostałych uczestników

Koszt uczestnictwa obejmuje:
–     udział w szkoleniu w dniach 6 ÷ 7 grudnia 2019r,
–     materiały szkoleniowe,
–     obiady w dniach 6 ÷ 7 grudnia 2019r,
–     uroczystą kolację w dniu 6 grudnia 2019r.

Nocleg:
–  nocleg ze śniadaniem na hasło szkolenie dla rzeczoznawców w cenie 84 zł pokój dwuosobowy oraz 129 zł za pokój jednoosobowy (rezerwacja indywidualna najpóźniej do dnia 29 listopada 2019r.)


Termin zgłoszenia udziału i dokonania wpłaty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29 listopada 2019r. (Karta zgłoszenia w załączeniu), e-mail: biuro.srm@neostrada.pl lub  listownie na adres ŚSRM;  25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41-342 84 97).
Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej do dnia 29 listopada br. na adres mailowy: biuro.srm@neostrada.pl.
Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

Ilość miejsc ograniczona!

W imieniu Zarządu ŚSRM
Łukasz Łowisz
        
W załączeniu: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA i KARTA ZGŁOSZENIA


Prowadzący


Ocena operatów szacunkowych przez KO w trybie art. 157 ugn - dr inż. Jan Konowalczuk - 6-7.12.2019r.

Terminy:

06.12.2019 (ilość dni: 2)

09:30

Miejsce:

Hotelu Ameliówka
ul. Bohdana Kosińskiego 2
26-001 Masłów

Dodatkowe informacje:


tel.
email: biuro.srm@neostrada.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny