Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego – repetytorium

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 16 maja 2019r.

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Brakuje osób do potwierdzenia szkolenia

TERMIN:  16 maja 2019 r.
SZKOLENIA

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych - 4 h wykładów (2pkt) oraz 4 h warsztatów (2pkt)
/g.9.00-15.45/


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia 
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT.


Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 36 osób.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .


Program szkolenia
Sesja przedpołudniowa
    Opis przedmiotu wyceny
    Opis techniczno-użytkowy
    Określenie stanu technicznego
    Opinie eksperckie i ekspertyzy- źródła pozyskania (81c ust.2!)

Sesja popołudniowa


    Dokumentacja techniczna w budownictwie
    Dokumentacja oględzin nieruchomości (inwentaryzacja budowlana)
    Współpraca z organami AAB, NB, samorządem regionalnym, administracją zespoloną i rządową, Sądami
    Panel dyskusyjny
    METODY SZKOLENIOWE
    • wykład
    • analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
    • dyskusja


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego – repetytorium

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny