Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego – repetytorium

Terminy:

21.02.2018 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 21 lutego 2018r.

Prowadzący:
Maciej Książek

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Środa, 21.02.2018 10:00 - 16:45


Informacje

TERMIN: 
SZKOLENIA
21 lutego 2018 r.
CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych
/g.10.00-16.45/

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 380,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 494,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia 
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT.


Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 36 osób.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .


Program szkolenia
Sesja przedpołudniowa
    Opis przedmiotu wyceny
    Opis techniczno-użytkowy
    Określenie stanu technicznego
    Opinie eksperckie i ekspertyzy- źródła pozyskania (81c ust.2!)

Sesja popołudniowa


    Dokumentacja techniczna w budownictwie
    Dokumentacja oględzin nieruchomości (inwentaryzacja budowlana)
    Współpraca z organami AAB, NB, samorządem regionalnym, administracją zespoloną i rządową, Sądami
    Panel dyskusyjny
    METODY SZKOLENIOWE
    • wykład
    • analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
    • dyskusja

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
Należy wysłać  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty. W przypadku ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność potwierdzenia udziału  oraz data wpłaty.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego – repetytorium

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

21.02.2018 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny