Szkolenie ONLINE-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 17-18.09.2020r.(termin przełożony z 04-05.08.2020r.)

Terminy:

17.09.2020 (ilość dni: 2)

08:30


Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI /14 godz./

Prowadzący:
Magdalena Małecka MRICS


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 17.09.2020 08:30 - 15:00

Piątek, 18.09.2020 08:30 - 15:00


Informacje


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 850,00 PLN + VAT 23% = 1045 pln
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

 PROGRAM
1 dzień od 08:30 do 15:00 (7 godz. lekcyjnych)

1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy).(0,5 godz.)
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym zasady omawiania procedur wyceny nieruchomości  i odpowiedzi na  zadawane pytania. (0,5 godz.)
3. Rozwiązanie przykładowego testu pisemnego wraz z odpowiedziami.( 3 godz.)
4. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie (2godz.)
 5. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .(1 godz.)

2 dzień od 08.30 do 15.00 (7 godz. lekcyjnych)

1. Omówienie przebiegu symulacji egzaminu z dnia poprzedniego – spostrzeżenia uczestników (1 godzina).
2. Omówienie procedur wyceny dla 8 operatów wymaganych przepisami prawa (3 godziny)
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia (3 godziny)

Wymagania:

1.Jest konieczne, aby uczestnicy, którzy ukończyli praktyki zawodowe posiadali na zajęciach sporządzone przez siebie projekty operatów szacunkowych.Uczestnicy powinni przygotować się ze sporządzonych przez siebie operatów szacunkowych ponieważ w trakcie zajęć wykonywana jest symulacja egzaminu ustnego.

2.Na 10 dni przed datą szkolenia uczestnicy mogą nadsyłać pytania, które ich zdaniem wymagałyby omówienia, a są zadawane w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego.
3.Szkolenie obejmuje zmian określonych w Rozporządzeniu Min. Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych, wchodzących w życie z dniem 21 listopada 2019r., w zakresie sporządzanych operatów.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  (plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

Szkolenia wg ankiet w skali 0-4 zostały ocenione na 4 i spełniły oczekiwania uczestników. Były merytoryczne , profesjonalne. Materiały bardzo przydatne.Atmosfera nabywania wiedzy bardzo sprzyjająca.


Prowadzący

Magdalena Małecka MRICS

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wieloletni biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda jest członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS). Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych. Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.


Szkolenie ONLINE-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 17-18.09.2020r.(termin przełożony z 04-05.08.2020r.)

Terminy:

17.09.2020 (ilość dni: 2)

08:30

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny