Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności 05-06.03.2020r. i 19-20.03.2020r.

Terminy:

05.03.2020 (ilość dni: 4)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Szkolenie obejmuje: 22 h wykładów (11pkt ) oraz 14 h warsztatów (7 pkt)

Prowadzący:
Agnieszka Hryniewiecka- Jachowicz, Jerzy Adamiczka, Ewa Kucharska-Stasiak, Grzegorz Chmielak, Mirosława Czaplińska, Małgorzata Skąpska, Renata Chróstna, Wojciech Dolińsk, Marta Jurek, Jan Wszołek


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 05.03.2020 10:00 - 18:50

Piątek, 06.03.2020 08:00 - 16:00

Czwartek, 19.03.2020 10:00 - 18:05

Piątek, 20.03.2020 08:00 - 17:00


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.
Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat .

 KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 Opłata za uczestnictwo w szkoleniu
- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN          
- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
- dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN + VAT 23%  
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
      
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Prowadzący

Agnieszka Hryniewiecka- Jachowicz

Specjalista i menedżer z 25 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie wycen nieruchomości, transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami. Od lipca 2018 dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), obecnie również członek zarządu. Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok.1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA. pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio przez ok 9 lat dyrektor, działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej praca w agencji nieruchomości Henry Butcher Sp. z o. o. oraz praca w budownictwie. Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, członek polskich organizacji zawodowych. Od 2018 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została członkiem RICS w 2002roku. Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS. Licencjonowany trener egzaminatorów RICS.


Jerzy Adamiczka

Gospodarką nieruchomościami zajmuje się od 1990r., jako właściciel i współwłaściciel firm konsultingowych. Osobiście wykonał setki wycen nieruchomości, prowadził działalność zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych związanych z gospodarką nieruchomościami. Wykonał wiele wycen przedsiębiorstw, spółdzielni i innych firm, oraz recenzje wycen przedsiębiorstw do prywatyzacji (przez kilka kolejnych lat) dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jako architekt wykonał wiele projektów architektoniczno-budowlanych w tym m. in. jest głównym projektantem dwóch obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych na 10.000 mieszkańców, jest również głównym projektantem projektu rewaloryzacji i przebudowy Zamku w Międzylesiu na centrum hotelowo-konferencyjne wraz, a także wielu mniejszych przedsięwzięć. Laureat polskich i międzynarodowych konkursów architektonicznych. Występował również jako inspektor nadzoru. Odpowiadał za regionalny portfel zabezpieczeń kredytowych ( w tym nieruchomości) w jednym z największych banków w Polsce – CitiBank Handlowy, doradzał również w BGK. Wykonuje analizy opłacalności inwestycji z analizą wrazliwości i opracowania określające prawdopodobieństwo zaistnienia określonej ceny nieruchomości (niepewność w wycenie). Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny gospodarki nieruchomościami w czasopismach naukowych i monografiach polskich i międzynarodowych. W trakcie swojej działalności brał udział w zespołach Wojewódzkich opiniujących akty prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zespołach doradczych gmin w zakresie gospodarki nieruchomościami. Posiada liczne publikacje w wydawnictwach fachowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, artykuły w biuletynie, SRM we Wrocławiu, w „Rzeczoznawcy Majątkowym” PFSRM, w „Nieruchomościach” C.H. Beck, w czasopiśmie Zawód Architekt, prasie ogólnopolskiej (Puls Biznesu), Rzeczpospolita i inne oraz lokalnej (Wokół Wrocławia); liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych, recenzje wydawnictw fachowych z zakresu gospodarki nieruchomościami i wiele innych. Jerzy Adamiczka wielokrotnie reprezentował Polskę i PFSRM w TEGOVA (Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych) - organizacji europejskiej zrzeszającej krajowe organizacje rzeczoznawców majątkowych. Był przez dwie kadencje członkiem Komisji REV (Uznania Zawodowego Rzeczoznawców) przy TEGOVA i członkiem korespondentem Komisji EVA (Komisji Standardów) TEGOVA. Był jednym z organizatorów pierwszego pilotażowego programu TEGOVA uznania zawodowego rzeczoznawców, dzięki któremu 250 rzeczoznawców z Polski, jako pionierzy uzyskało tytuł REV (Recognise European Valuer), o który dzisiaj starają się rzeczoznawcy wszystkich krajów Europy. Jego wkład w rozwój rynku nieruchomości został doceniony i uhonorowany. Został odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi. Organizacje Rynku nieruchomości w Polsce odznaczyły go Srebrnym Medalem – Zasłużony dla Polskiego rynku Nieruchomości. Otrzymał też złotą odznakę Zasłużony Dla SRM we Wrocławiu oraz złotą odznakę Zasłużony dla PFSRM.


prof.dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Ewa Kucharska- Stasiak- profesor zwyczajny, dr habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Autorka i współautorka 17 pozycji książkowych ( m.in. „Psychologia na usługach ekonomii” 2017 (współautor), TEXTER, ”Ekonomiczny wymiar nieruchomości” 2016, PWN, „Wartość rynkowa nieruchomości” 2001, TWIGGER, „Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unia Europejską”, Wyd. U.Ł. 2007, „Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy”, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 2008r.), autorka ponad 200 publikacji artykułowych. Rzeczoznawca majątkowy, współautor Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego do wyceny nieruchomości”, kierownik Studiów Podyplomowych „Rynek Nieruchomości- Wycena” na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym U.Ł., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, członek Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.


Grzegorz Chmielak

Dyrektor CEE Valuation & Advisory, Partner Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezjii Kartografii, studiów podyplomowych Sheffield Hallam University oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, posiada krajowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia nr 3064), jak również posiada certyfikat CIS HypZert (MLV), który pozwala sporządzać wyceny dla niemieckich banków finansujących nieruchomości w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim dołączył do Knight Frank pracował w bankach oraz firmach doradczych.


Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Małgorzata Skąpska

mgr inż. Małgorzata Skąpska– rzeczoznawca majątkowy o nr upr.424 z 1993roku, tytuł uznania zawodowego nadany przez europejskie stowarzyszenie TEGOVA REV-PL/PFVA/2013/81, z zawodu konstruktor po studiach wyższych na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Lądowej, Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) jako arbiter od 2002 roku i jako mediator, Członek Kolegium Arbitrażowego od 2011 roku, Pełnomocnik PFSRM ds. biegłych sądowych, Obrońca z urzędu do spraw rzeczoznawców przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2018 roku, Członek Rady Standardów powołanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku, zdecydowany zwolennik procedur rozjemczych i mediacyjnych w sprawach rozbieżnych wycen, Biegły sądowy od 2003 roku ds. wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, własna ponad dwudziestopięcioletnia działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości „Małgorzata Skąpska Szacowanie Nieruchomości”.


Renata Chróstna

Renata Chróstna jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym, biegłym sądowym, członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych (RICS), posiadającym tytuł Recognised European Valuer. Renata Chróstna jest absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Stypendystka na Wydziale Ekonomii w University of Southern Denmark. Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swój rozwój naukowy silnie związała ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, na której od 2011 roku jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości. Renata Chróstna od 2013 roku jest również wykładowcą Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem inwestycyjnym oraz modelowaniem i prognozowaniem finansowym.


Wojciech Dolińsk

jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w monitorowaniu rynku i wycenie nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację rzeczoznawców TEGoVA. Wojciech Doliński ukończył międzywydziałowe studia magisterskie z zakresu Gospodarki Przestrzennej na SGGW, Sheffield Hallam University i Nottingham Trent University w dziedzinie Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami, Podyplomowe studia wyceny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ponadto jest absolwentem holenderskiej uczelni CAH Dronten, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Od 2011 jest Egzaminatorem w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) przyszłych kandydatów na Członków RICS. Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2007 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o., w dziale wycen, gdzie współpracował przy wycenie nieruchomości znajdujących się na terenie całej Polski. Przez 5 lat, do roku 2016, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Comparables Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery pracował przy tworzeniu trzech baz danych o nieruchomościach. Obecnie głównie współpracuje w firmami inwestycyjnymi jako doradca i rzeczoznawca majątkowy. Zrealizowane dotychczas wyceny i obiektów komercyjnych obejmowały nieruchomości w Polsce, innych krajach CEE oraz w Niemczech, o przybliżonej wartości 25 miliardów złotych.


Marta Jurek

Marta Jurek, rzeczoznawca majątkowy z 15-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych pracując dla klientów takich, jak banki, fundusze inwestycyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. Od 4 lat pracuje w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Europie Środkowej i Wschodniej na stanowisku Menedżera, gdzie jest odpowiedzialna za wyceny nieruchomości, analizy due diligence nieruchomości oraz doradztwo w branży. Marta jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego kierunku ekonomia ze specjalizacją nieruchomości i inwestycje oraz studiów magisterskich Sheffield Hallam University (UK) ze specjalizacją wycena i zarządzanie nieruchomościami. Marta posiada polskie uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego, międzynarodowe w zakresie szacowania nieruchomości RICS, posiada tytuł REV (Recognised European Valuer). Marta jest byłym członkiem Zarządu RICS oraz egzaminatorem RICS. Dodatkowo, autorem wielu publikacji z zakresu nieruchomości na rynku polskim oraz wykładowcą Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Marta została ostatnio także nominowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.


dr Jan Wszołek


Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności 05-06.03.2020r. i 19-20.03.2020r.

Terminy:

05.03.2020 (ilość dni: 4)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny