NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY 28.04.2020 r.

Terminy:

28.04.2020 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych - 4 h wykładów (2pkt) oraz 4 h warsztatów (2pkt)

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 28.04.2020 09:00 - 15:45


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

Opłata za uczestnictwo  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 500,00 PLN
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.

Opłata za uczestnictwo w kursie dla pozostałych uczestników wynosi 650,00 PLN
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .


Program:
Sesja przedpołudniowa
    Technika szczegółowa w podejściu kosztowym - określanie cen jednostkowych poszczególnych robót
    Rozporządzenie w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego - zastosowanie praktyczne
    Podejście mieszane, metoda pozostałościowa i kosztów likwidacji
    Źródła wiedzy o nowoczesnych technologiach w budownictwie - Specyfikacje Techniczne, Katalogi Nakładów Rzeczowych producentów. Współpraca z firmami budowlanymi, cenniki

Sesja popołudniowa

    Podstawy kosztorysowania i obsługa najpopularniejszych programów do kosztorysowania - dowolnie wybrane + Zuzia i Norma Pro
    Przedmiarowanie i kosztorysowanie inwestorskie w budownictwie. STWiOR i SIWZ, dokumentacja przetargowa robót budowlanych
    Przykładowy fragment operatu
    Odpowiedzi na pytania, i wątpliwości, analiza przypadków

 METODY SZKOLENIOWE
• wykład
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY 28.04.2020 r.

Terminy:

28.04.2020 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny