Określenie wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych - 15.11.2019 r. Legnica

Terminy:

15.11.2019 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Hotel Sękowski
ul. Gliwicka 15
59-220 Legnica

Prowadzący:
Monika Nowakowska


Terminarz

Termin 1

Piątek, 15.11.2019 09:00 - 17:00


Informacje

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Koszt uczestnictwa:
300zł dla członków LSRzM (mających uregulowane składki)
400zł dla pozostałych

Koszt uczestnictwa obejmuje:
udziałw szkoleniu(warsztatach),materiałyszkoleniowe, serwiskawowy,obiad, bezpłatny parking.

Zgłoszenie  udziału  w  szkoleniu  prosimy  przesłać  na  załączonym  druku na w/w   adres e-mail.
Wpłata na konto BNP Paribas S.A.O/ Legnica, nr  61 2030 0045 1110 0000 0252 0910.
Termin zgłoszenia 31 października 2019r. termin wpłaty do dnia 7 listopada2019r.

Serdecznie zapraszamy


Prowadzący

mgr inż. Monika Nowakowska

Mgr inż. Monika Nowakowska rzeczoznawca majątkowy -nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony –nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer –tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA –od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi.


Określenie wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych - 15.11.2019 r. Legnica

Terminy:

15.11.2019 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Hotel Sękowski
ul. Gliwicka 15
59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:


tel.

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny