Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.- Warsztaty

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN; 31 stycznia 2018 r.

Prowadzący:
Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

WARSZTATY
TERMIN: 31 stycznia 2018 r.
w godzinach 10.30-15.30 / 6 g./

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi:


- dla osób* stowarzyszonych 500,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.

Program:  
1    Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej:
-    Wartość nieruchomości a jej cena – z VAT czy bez VAT.
-    Ceny przeciętne i możliwy sposób ich ustalania.
-    Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu.
-    Cechy rynkowe, ich wagi i oceny.
-    Dobór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a)    przepisów prawa,
b)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.   
2    Pomiar podobieństwa nieruchomości:
-   Formuła określania miary podobieństwa nieruchomości.
-   Wyznaczenie znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych.
-   Wyznaczenie współczynnika miary podobieństwa nieruchomości.
-   Granica miary podobieństwa nieruchomości.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.   
3    Cel i zakres analizy rynku nieruchomości:
-   Zakres badań.
-   Rodzaj i obszar rynku lokalnego.
-   Poznanie cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
-   Poznanie cech nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a)    aplikacji i bazy danych cen transakcyjnych,
b)    przepisów prawa,
c)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.   
4    Zasada interpolacji i ekstrapolacji – hipotetyczny przedział cenowy.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu noty interpretacyjnej: Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.   
5    Wycena nieruchomości metodą porównywania parami.
Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
-  badania preferencji uczestników rynku,
-  współczynników korelacji Spearmana.
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.   
6    Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.
Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
-  badania preferencji uczestników rynku,
-  współczynników korelacji Spearmana.
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.   
7    Wycena nieruchomości techniką pomiaru podobieństwa nieruchomości:
-  Procedura wyceny.
-  Określenie skorygowanej ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł ilustrowany przykładami.
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.   
8    Przykłady wyceny nieruchomości prezentowane będą
z wykorzystaniem aplikacji arkuszy kalkulacyjnych wykonanych przez prowadzącego szkolenie.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe:
Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym.
Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.   
Razem:     6 godzin

UWAGA:

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Do analizy rynku nieruchomości zostanie wykorzystana aplikacja i baza danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości Urzędu Miasta Lublin. Prowadzący otrzymał zgodę na wykorzystanie RCiWN podczas szkolenia.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin


Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.- Warsztaty

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny