Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.- Warsztaty

Terminy:

31.01.2018 (ilość dni: 1)

10:30


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN; 31 stycznia 2018 r.

Prowadzący:
Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Środa, 31.01.2018 10:30 - 15:30


Informacje

WARSZTATY
TERMIN: 31 stycznia 2018 r.
w godzinach 10.30-15.30 / 6 g./

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi:


- dla osób* stowarzyszonych 380,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 494,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.

Program:

Podobieństwo nieruchomości:
    przepisy prawa - standardy zawodowe,
    orzecznictwo sądowe.

Pomiar podobieństwa nieruchomości wycenianej do nieruchomości podobnych.   
Ceny przeciętne:
    przepisy prawa,
    stanowisko Ministra Infrastruktury.

Cel i zakres analizy rynku nieruchomości:
    przepisy prawa,
    orzecznictwo sądowe,
    określanie cech rynkowych, wag i stanu cech.

Wykorzystanie informacji z rynku nieruchomości do:
    zestawiania nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej;
    wyznaczania wskaźników zmiany cen transakcyjnych wskutek upływu czasu;
    określania rozstępu cen przeciętnych (DC);
    wyceny nieruchomości metodą porównywania parami, metodą korygowania ceny średniej przy uwzględnieniu położenia ceny średniej w DC - przykłady wyceny.

Ocena metod wyceny przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji


UWAGA:


Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Do analizy rynku nieruchomości zostanie wykorzystana aplikacja i baza danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości Urzędu Miasta Lublin. Prowadzący otrzymał zgodę na wykorzystanie RCiWN podczas szkolenia.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.

Minimalna ilość to 12-30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.

 Prowadzący

Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin


Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.- Warsztaty

380.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

31.01.2018 (ilość dni: 1)

10:30

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny