Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Monika Nowakowska - Kierownik merytoryczny


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych
TERMIN:

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
dla pozostałych uczestników  doliczamy podatek  VAT 23%
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Program:
Tematyka seminarium obejmuje:
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

1. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia jednocześnie kilku służebności: nadwieszenia budynku, dojścia i dojazdu do budynku biurowego oraz doprowadzenia mediów.

2. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dojazdu do garażu w poziomie piwnicy w budynku apartamentowym (na sąsiedniej nieruchomości).

3. Zamiana prawa dzierżawy na prawo służebności. Wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustanowienia służebności budowy garażu podziemnego pod terenem ulicznym. Wynagrodzenie nie jednorazowe, lecz ustalane raty roczne.

4. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności dojścia, dojazdu do supermarketu oraz budowy ściany oporowej.Ważne: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 30 osób.
Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.


Prowadzący

mgr inż. Monika Nowakowska - Kierownik merytoryczny


Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny