Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw.

Terminy:

21.06.2018 (ilość dni: 2)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

TERMIN: 21-22 czerwca 2018r

Prowadzący:
Mirosława Czaplińska


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 21.06.2018 10:00 - 00:00

Piątek, 22.06.2018 09:00 - 00:00


Informacje

SZKOLENIE
Termin: 21-22 czerwiec 2018 i 23 czerwca 2018 warsztaty
CZAS TRWANIA 14 godzin lekcyjnych
Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:
-
dla osób stowarzyszonych 1000,00 PLN
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1300,00 PLN
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Dla osób zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu planowany jest egzamin koszt 200,00 PLN

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
serwis kawowy,obiad
TERMIN: czerwiec 2018 r.
Program:
CZĘŚĆ 1.      DETALICZNY RYNEK HANDLU PALIWAMI W POLSCE.
CZĘŚĆ 2.      STACJA PALIW  JAKO NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM HANDLOWYM.
2.1. Stacja paliw - nieruchomość o złożonym charakterze.
2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny.
2.3. Klasyfikacja stacji paliw.
CZĘŚĆ 3.      MODELE FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW.
3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw.
3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna).
3.3. Umowa franczyzowa.
CZĘŚĆ 4.      INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY STACJI PALIW.
4.1. Due diligence - pojęcie, cel, obszary analizy.
4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw.
CZĘŚĆ 5.      ANALIZA POTENCJAŁU HANDLOWEGO.
5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej .
5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw.
5.3. Marża na sprzedaży paliw.
5.4. Sprzedaż pozapaliwowa.
CZĘŚĆ 6.      KALKULACJA WARTOŚCI STACJI PALIW WG POLSKICH STANDARDÓW I STANDARDÓW RICS.
6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich.
6.2. Rachunek wyceny stacji paliw.
6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw.
6.4. Zasady wyceny stacji paliw wg standardów brytyjskich.
6.5. Analiza porównawcza zasad wyceny wg standardów polskich i brytyjskich


CZĘŚĆ 7. WYCENA STACJI PALIW JAKO PRZEDSIĘBIORSTWA A WYCENA STACJI JAKO NIERUCHOMOŚCI
CZĘŚĆ 8.  PRZYKŁADY WYCEN  NIERUCHOMOŚCI STACJI PALIW
8.1. STACJA MIEJSKA
8.2. STACJA TRANZYTOWA
8.3. STACJA AUTOMATYCZNA
8.4. WYCENA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ STACJI PALIW
8.5. WYCENA CZYNSZU ZA STACJĘ
Część 7 i 8 w drugim, warsztatowym dniu szkolenia

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem   jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty na konto PFSRM  00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
Minimalna ilość to 12-30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.Prowadzący

mgr Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw.

Terminy:

21.06.2018 (ilość dni: 2)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny