Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń - Szkolenie potwierdzone - ZAPRASZAMY

Terminy:

15.10.2018 (ilość dni: 3)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 15-17.10.2018

Prowadzący:
Jerzy Dąbek, Monika Nowakowska,Władysław Mizier,Piotr Zamroch


Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 15.10.2018 10:00 - 18:50

Wtorek, 16.10.2018 09:00 - 17:40

Środa, 17.10.2018 08:30 - 13:20


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1490,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1937,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby  nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

TERMIN: 15-17.2018r


CZAS TRWANIA 26 godzin /3 dni/- 11 h warsztatów oraz 15 h wykładów
Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy.Program:


1.Służebność przesyłu - treść praw, procedury  ustanowienia, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia.- Piotr Zamroch radca prawny - 4 godz.

2.Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych, zasady ustalania wysokości wynagrodzenia - Piotr Zamroch radca prawny - 2 godz

3.Ograniczone prawa rzeczowe - uwarunkowania prawne, określanie wartości, przykłady praktyczne. - Monika Nowakowska  rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.


4.Urządzenia infrastruktury technicznej, rodzaje, podział, służebne części nieruchomości związane z urządzeniami na etapach lokalizacji, posadowienia i eksploatacji urządzeń.

- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 2 godz.

5.Obszary oddziaływania urządzeń oraz pasy eksploatacyjne i pasy służebności przesyłu w przepisach prawnych i normach technicznych.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 1 godz.

6.Określanie wartości szkód na skutek prawnej lokalizacji i posadowienia urządzeń oraz wynagrodzenia za korzystanie  z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.Zasady i sposoby określania wartości  służebności przesyłu oraz składników wynagrodzenia za ustanowienie służebności  przesyłu dla urządzeń projektowanych do budowy oraz urządzeń o nieuregulowanym stanie prawnym, istniejących na nieruchomościach.
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy- 5 godz.

7. Zasady i sposób określania wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
 - Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz. 
8. Przykłady określania wartości prawa służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości 
- Jerzy Dąbek rzeczoznawca majątkowy -2 godz.

9.Skutki ekonomiczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przykłady określania wartości szkód powstałych na skutek budowy urządzeń.
- Władysław Mizier rzeczoznawca majątkowy - 4 godz.


Razem 26 godzin


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta  5.10.2018r.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 9.10.2018r. na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)


Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .


Prowadzący

mgr inż. Jerzy Dąbek, Monika Nowakowska,Władysław Mizier,Piotr Zamroch


Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń - Szkolenie potwierdzone - ZAPRASZAMY

Terminy:

15.10.2018 (ilość dni: 3)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

sekretariat
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny