Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: sesja I 2018 sesja II 2018

Prowadzący:
Agnieszka Hryniewiecka - Jachowicz


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.
Planowany termin szkolenia: sesja I   2018
sesja II  2018 
Test sprawdzający odbył się w dniu 13 kwietnia 2018
Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.
Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat . Wykaz  nazwisk zostanie opublikowany na stronie PFSRM.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
 •  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN           
 •  dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
 •  dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN + VAT 23%   
 • Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM. 
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 •     Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

  PROGRAM - WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
 • 1.  Ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości-    prof.dr hab.Ewa Kucharska-Stasiak, prof. dr hab. Sabina Źróbek, prof. dr hab. Ryszard Źróbek-6g.
  1.1-Specyfika rynku nieruchomości
  1.2-Wartość jako podstawa wyceny
  1.3-Czynniki wpływające na poziom wartości i na jej zmiany .Mechanizmy powstawania kryzysów rynków nieruchomości i ich skutki ekonomiczne   
  1.4-Mechanizmy powstawania kryzysów rynków nieruchomości i ich skutki ekonomiczne   
 • 2.  Specyfika wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności     Wojciech Doliński --2g
   2.1- Uregulowania prawne (na szczeblu UE,Standard krajowy,) - Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon2g   
 • 2.2- Specyfika analizy rynku dla potrzeb wyceny ( w tym analiza umów najmu)    Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz, Marta Jurek- 3g
 •  2.3 - Ryzyka związane z nieruchomością  jako Zabezpieczeniem wierzytelności   Renata  Chróstna - 4 g
 • 3 - Wybrane elementy metodyki wyceny nieruchomości    Mirosława Czaplińska, Katarzyna Dawidowicz, Marcin Malmon, Małgorzata Skąpska - 7g.
 • 4 -Wycena nieruchomości dla banku uniwersalnego w świetle standardu zawodowego.   Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Magdalena Małecka, Jerzy Adamiczka, Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz  - 5g.
 • 5 -Wycena nieruchomości dla banku hipotecznego w świetle Rekomendacji F.   Grzegorz Chmielak - 4g.
 • 6-Źródła błędów w wycenie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Studia przypadków: analiza przykładowych operatów szacunkowych i ekspertyz wbh.                 Agnieszka Hyniewiecka-Jachowicz, Zdzisława Ledzion -Trojanowska, Magda Malecka,Jerzy Adamiczka, Marta Jurek-4 g
  TEST SPRAWDZAJĄCY        45 MIN.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ POTWIERDZENIE, który należy wypełnić i odesłać e-mailem jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .


Prowadzący

mgr Agnieszka Hryniewiecka - Jachowicz


Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny