Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA-2018r. CZAS TRWANIA - 6 godz

Prowadzący:
Jakub Szapiro - psycholog, trener


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych

/g.15.00-19.40/
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi - 500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń -650,00 PLN
dla pozostałych uczestników doliczamy VAT 23%
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Program:

● Przygotowanie do występowania przed sądem

● Radzenie sobie z krytyką lub osobistym atakiem

● Odgrywanie ról związanych z pracą biegłego sądowego
Wymagania:

 

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 10 do 18 osób

 


Prowadzący

mgr Jakub Szapiro - psycholog, trener


Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny