Kosztorysowanie dla rzeczoznawców majątkowych-warsztaty

Terminy:

22.02.2018 (ilość dni: 2)

09:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 22-23 lutego 2018r.

Prowadzący:
Maciej Książek

750.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Termin 1

Czwartek, 22.02.2018 09:00 - 17:00

Piątek, 23.02.2018 09:00 - 15:00


Informacje

TERMIN:
WARSZTATÓW
22-23 lutego 2018 r.
CZAS TRWANIA 16 godzin lekcyjnych

  •  1 dzień /g.9.00-17.00/
  •  2 dzień /g.09.00-15.00/

KOSZT UCZESTNICTWA W  WARSZTATACH

dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 750,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 975,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 36 osób.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .
Program:

Dzień pierwszy 8 godz.- szkolenie

Sesja przedpołudniowa

    Wstęp do podejścia kosztowego
    Metoda szczegółowa i uproszczona kalkulacji kosztorysowej
    Określanie wartości odtworzeniowej
    Technika elementów scalonych, wskaźnikowa i szczegółowa

Sesja popołudniowa

    Nauka obsługi najpopularniejszych programów do kosztorysowania
    Zuzia
    Norma Pro
    Odpowiedzi na pytania  i wątpliwości, analiza przypadków

Dzień drugi -8 godz. - warsztaty

Sesja przedpołudniowa

    Ćwiczenia praktyczne - normy w budownictwie
    Ćwiczenia praktyczne – przedmiarowanie i obmiarowanie
    Ćwiczenia praktyczne – IRS, IMB, BRB
    Ćwiczenia praktyczne - BCO

Sesja popołudniowa

    Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowego operatu
    Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowego operatu
    Źródła informacji o aktualnych cenach
    Odpowiedzi na pytania  i wątpliwości, analiza przypadków

METODY SZKOLENIOWE
• wykład, ćwiczenia
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
Należy wysłać  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty. W przypadku ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność potwierdzenia udziału.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


Kosztorysowanie dla rzeczoznawców majątkowych-warsztaty

750.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

22.02.2018 (ilość dni: 2)

09:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny