Kosztorysowanie dla rzeczoznawców majątkowych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN: 8-9.05.2019

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN:  8-9.05.2019
CZAS TRWANIA 16 godzin lekcyjnych - 8 h wykładów (4 pkt) oraz 8 h warsztatów (4 pkt)

  •  1 dzień /g.10.00-17.00/
  •  2 dzień /g.09.00-15.00/

KOSZT UCZESTNICTWA W  WARSZTATACH

dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 950,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1235,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny 1235,00 PLN doliczamy 23 %VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 36 osób.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

Program:
Dzień pierwszy 8 godz.- szkolenie

Sesja przedpołudniowa

    Wstęp do podejścia kosztowego
    Metoda szczegółowa i uproszczona kalkulacji kosztorysowej
    Określanie wartości odtworzeniowej
    Technika elementów scalonych, wskaźnikowa i szczegółowa

Sesja popołudniowa

    Nauka obsługi najpopularniejszych programów do kosztorysowania
    Zuzia
    Norma Pro
    Odpowiedzi na pytania  i wątpliwości, analiza przypadków

Dzień drugi -8 godz. - warsztaty

Sesja przedpołudniowa

    Ćwiczenia praktyczne - normy w budownictwie
    Ćwiczenia praktyczne – przedmiarowanie i obmiarowanie
    Ćwiczenia praktyczne – IRS, IMB, BRB
    Ćwiczenia praktyczne - BCO

Sesja popołudniowa

    Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowego operatu
    Ćwiczenia praktyczne – omówienie przykładowego operatu
    Źródła informacji o aktualnych cenach
    Odpowiedzi na pytania  i wątpliwości, analiza przypadków

METODY SZKOLENIOWE
• wykład, ćwiczenia
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

PROSZĘ O ZABRANIE LAPTOPÓW Z DOSTĘPEM DO INTERNETU I PENDRIVÓW

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


Kosztorysowanie dla rzeczoznawców majątkowych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny