Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 12-14.11.2018, 21-23.11.2018 r. - szkolenie potwierdzone - ZAPRASZAMY

Terminy:

12.11.2018 (ilość dni: 3)

10:00


21.11.2018 (ilość dni: 3)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: I sesja: 12-14 listopad 2018r. II sesja: 21-23 listopad 2018 r.

Prowadzący:
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka, Piotr Girdwoyń, Monika Nowakowska, Andrzej Antkiewicz, Przemysław Samełko


Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 12.11.2018 10:00 - 18:05

Wtorek, 13.11.2018 09:00 - 17:10

Środa, 14.11.2018 08:30 - 15:50

Termin 2

Środa, 21.11.2018 10:00 - 18:10

Czwartek, 22.11.2018 09:00 - 16:35

Piątek, 23.11.2018 08:30 - 13:40


Informacje

TERMIN KURSU  .
część I
   2018: 12-14 listopad 2018

część II 2018: 21-23 listopad 2018
CZAS TRWANIA - 6 DNI (dwa zjazdy po 3 dni-/50 godz./)

Szkolenie obejmuje 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych i 11 h warsztatów.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 2950,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 3835,00 PLN

dla pozostałych osób doliczamy  VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Sądów Okręgowych

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50 
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres sekretariat@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 5 listopada 2018 r.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 8 listopada 2018 r. na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.) 


Na szkoleniu pt.: "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" nie jest przewidziany egzamin. Zajęcia  obejmują 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych i 11 h warsztatów. Uczestnik szkolenia otrzymuje pismo- zaświadczenie PFSRM o ukończeniu szkolenia wraz z jego programem. Dokument ten stanowi podstawę o wystąpienie DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w miejscu zamieszkania o wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości.Prowadzący

mgr inż. Zdzisław Małecki


mgr Magdalena Małecka


prof. dr hab. Piotr Girdwoyń


Monika Nowakowska


Sędzia Andrzej Antkiewicz


mgr inż. Przemysław Samełko


Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 12-14.11.2018, 21-23.11.2018 r. - szkolenie potwierdzone - ZAPRASZAMY

Terminy:

12.11.2018 (ilość dni: 3)

10:00


21.11.2018 (ilość dni: 3)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Paczuska
tel. 22 627-07-17
email: sekretariat@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny